Deltakere i Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Navn Telefon E-post Emneord
Anders Martin Fjell Professor +47-22845129 a.m.fjell@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Kristine Beate Walhovd Professor +47-22845130 k.b.walhovd@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Rene Westerhausen Professor +47-22845230 rene.westerhausen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Astrid Bjørnebekk
Inge Amlien Senioringeniør 97106525 (mob) 97106525 inge.amlien@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Metode, Nevrovitenskap, MRI, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Håkon Grydeland Postdoktor +47-22845067 hakon.grydeland@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Christian Krog Tamnes Forsker +47-22845092 c.k.tamnes@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Egil Nygaard Førsteamanuensis +47-22845156 41291922 (mob) +47-41291922 egilny@psykologi.uio.no Forebyggingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Stine Kleppe Krogsrud Postdoktor +47 22845108 +47 98495715 (mob) s.k.krogsrud@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Joy-Loi Chepkoech Stipendiat j.l.chepkoech@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Markus Handal Sneve Senioringeniør +47-22845216 41218003 (mob) +47-41218003 m.h.sneve@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Espen Langnes Stipendiat +47-22845095 espen.langnes@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Lia Ferschmann Stipendiat +47-22845983 lia.ferschmann@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Stine Bjørløw Dalsøren Avdelingsleder 22845927 s.b.dalsoren@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering
Ann-Marie Glasø de Lange Forsker +47-22845093 a.m.g.d.lange@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Anne Cecilie Sjøli Bråthen Stipendiat +47-22845094 a.c.s.brathen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Lars Erik Nyberg
Heidi Johansen-Berg
Knut Øverbye Stipendiat +47-22859022 knut.overbye@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Didac Vidal Piñeiro Postdoktor +47-22845061 +47-22845089 (kontor) d.v.pineiro@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Ragnhildur Karadottir
Beate Duus Wetteland Forskningstekniker b.d.wetteland@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
James Michael Roe Stipendiat j.m.roe@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Paulina Due-Tønnessen Førsteamanuensis II +47-23071571 paulina.due-tonnessen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Atle Bjørnerud Professor II +47-97539499 (mob) atle.bjornerud@fys.uio.no
Kjersti Bergersen Vitenskapelig assistent kjersti.bergersen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Line Folvik Vitenskapelig assistent 22 84 52 97 (kontor) line.folvik@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Hedda Ness Vitenskapelig assistent hedda.ness@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Barbara Bodorkos Friedman Rådgiver +47-22845017 b.b.friedman@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon