MR-analyselaber

Foto: Svein Harald Milde

Neuroimaging analyselab

  • Rom A04-013

Innhold/utstyr:

  • TSD, lagring og analysetjenester for Sensitive Data

  • Sikker lagring

fMRI og eyetracking analyselab

Rom S04-03

Innhold/utstyr:

  • Linux PC'er,

  • lagringsmuligheter for store datasett

Kontaktpersoner

Neuroimaging

fMRI og eyetracking