Velkommen til kognitive laboratorier!

Laben vår består av et stort fellesskap med studenter og vitenskapelig ansatte, og vedlikeholdes av ansatte ved teknisk avdeling, UiO.

Prosjektene er mange og flere involverer samarbeid på tvers av disipliner.

Laben har til sammen åtte celler. Vi disponerer to eyetrackere, en psykofysikkcelle og fire standard kognitive celler. I tillegg har vi et rom som blant annet brukes til psykometrisk testing, og vi har et stort fellesareale med pc-park, hvor mye av analysene fra dataopptak foregår.

Innhold/utstyr

  • Kognitiv pc-stue, rom S1U08

Labceller syd:

  • Posner

  • LeDoux, SMI senso motorinstrument. SMI BeGaze™ Eye Tracking.

  • Yarbus

Labceller nord:

  • Bartlett: SMI BeGaze™ Eye Tracking. SMI Respons Box

  • Baddeley: Eprime,  Respons Box

  • Loftus: Eprime,  Respons Box

  • Neiser: Eprime,  Respons Box

Hvor?

Rom S1U-05

Kontaktperson

Epost til laben