Analyselab for kliniske studier

Innhold/utstyr

  • 8 pc'er

  • Lagringsmuligheter for store datasett

  • Programvare Noldus

Hvor?

Rom S04-08

Kontaktperson