EKUP - Enheten for kognitiv utviklingspsykologi

Foto: Svein Harald Milde

Innhold/utstyr

  • BlekkULF-TOBII, rom S01-34: 2 ulike eyetrackere og kontrollstasjon. Leverandør Tobii. PC med Detec-rec opptaksprogram og kameraer.

  • Hetterommet- EGI, rom S01-31: EEG utstyr fra leverandøren EGI: EEG hetter (i ulike størrelser- fra prematur til voksne) og tilhørende software.

  • KOALA, rom S01-27+ KIKUT, S01-29: Eksploratoriet. Dette er et opplevelsesrom med en rekke stasjoner som stimulerer sanser og aspekter ved menneskelig persepsjon. Brukes blant annet til å undersøke barns hukommelse, måle øyebevegelse og barns stressreaksjoner. Portable øyebevegelsesbriller

  • Labben Tusentanker, rom S01-33: Mottaksrom/venterom med leker.

Hvor?

1. etasje sørfløy

Kontaktperson