Laboratorier ved Psykologisk institutt

Foto: Carsten Aniksdal

Her finner du en oversikt over laboratorier og kontaktpersoner ved Psykologisk institutt.

Opptaksrom

  • Opptaksrom klinikk
  • 4 opptaksrom med kamera, TV, DVD
  • 4 opptaksrom med Detec-rec og 3 styrbare kameraer

Hvem kan bruke laboratoriene?

Laboratoriene er til bruk for studenter og forskere ved Psykologisk institutt.

HMS-regler

Lab-leder

Driftsstøtte

Lagring av data ved PSI

  • TSD 2.0 (Tjenester for Sensitive Data).

  • "Lagringshotellet" til PSI (\\lh-psi.uio.no) har linux installert. Vi leier lagringsplass hos USIT.