Disputaser

Kommende arrangementer

Tid og sted: 2. mars 2017 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Ann-Marie Glasø de Lange ved psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive Plasticity: A Longitudinal Study of Memory Training and White Matter Microstructure