Disputaser

Kommende 5 dager

25 sep.
Tid og sted: 25. sep. 2017 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Cecilie Skule ved Diakonhjemmet Sykehus vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos:

Kliniske karakteristika ved depresjon, med og uten alkoholproblemer: symptomprofil, mestring, oppmøtemønster og effekt av behandling

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. sep. 2017 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Tone Fuglset ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Investigating the neurobiology of anorexia nervosa: Brain structure, cortical thickness and neural activation