The role of autobiographical memory in posttraumatic stress

Velkommen til gjesteforelesning med Professor David C. Rubin fra Duke University!

David C. Rubin er Professor i psykologi & nevrovitenskap ved Duke University. Rubins forskning fokuserer blant annet på selvbiografisk hukommelse, og på det nevrale grunnlaget for selvbiografisk hukommelse. Mye av Rubins nyere arbeid fokuserer på forholdet mellom hukommelsesprosesser og PTSD.

Hvis du har spørsmål knyttet arrangementet kontakt Ines Blix.

Publisert 14. mai 2012 09:10