Svenn Torgersen

Emeritus
Image of Svenn Torgersen
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-90148036
Username
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Tags: Clinical psychology and personality psychology, Emeritus

Publications

View all works in Cristin

 • Torgersen, Svenn (2008). Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36539-1.  351 s.

View all works in Cristin

 • Reichborn-Kjennerud, Ted; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Ørstavik, Ragnhild; Aggen, Steven H.; Tambs, Kristian; Torgersen, Svenn; Neale, Michael C.; Røysamb, Espen; Krueger, Robert F; Knudsen, Gun Peggy & Kendler, Kenneth S. (2015). Borderline and antisocial personality disorder traits in early to middle adulthood: A longitudinal twin study .
 • Ask, Helga; Waaktaar, Trine; Seglem, Karoline Brobakke & Torgersen, Svenn (2014). Causes of co-occurring somatic, anxious and depressive symptoms in adolescents.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torgersen, Svenn; Ask, Helga & Waaktaar, Trine (2014). Impulsivity, delinquency and substance abuse in adolescence – Can common genetic or environmental factors explain why these traits often co-occur?.
 • Torgersen, Svenn (2012). Paranoid schizofreni, paranoide psykoser og personlighetsforstyrrelser . Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 851- 852 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0318
 • Jørgensen, Liv & Torgersen, Svenn (2011, 07. desember). I stor grad født sånn . [Internett].  forskning.no.
 • Reichborn-Kjennerud, Ted; Czajkowski, Nikolai; Røysamb, Espen; Ørstavik, Ragnhild Elise; Torgersen, Svenn & Kendler, Kenneth S (2009). Major Depression and DSM-IV Personality Disorders: A Population-Based Twin Study.
 • Torgersen, Svenn & Waaktaar, Trine (2007). Resiliens som personlighetsegenskap, I: Anne Inger Helmen Borge (red.),  Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35935-2.  Kapittel 4.  s 52 - 74
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2007). Kapittel 8 Resiliens og intervensjon, I: Anne Inger Helmen Borge (red.),  Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35935-2.  Kapittel 8.
 • Torgersen, Svenn (2006). Genes and behavior: Nature-nurture interplay explained. Nature.  ISSN 0028-0836.  442, s 138
 • Bjerke, Tore; Røskaft, Eivin; Skogen, Ketil & Torgersen, Svenn (2002). Hva påvirker folks frykt for ulven?.

View all works in Cristin

Published Oct. 29, 2010 8:31 AM - Last modified May 5, 2015 1:12 PM