Silje Endresen Reme

Image of Silje Endresen Reme
Norwegian version of this page
Phone +47-22845236
Room S04-13
Available hours By agreement
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Sick leave – the impact of work on physical and mental health

 • Occupational rehabilitation – effect evaluations of large interventions

 • Chronic pain – risk factors and treatments

 • Pain psychology – the role of psychological factors in chronic pain

 • Chronic fatigue – risk factors and treatments

 • Psychology of religion – psychology professions attitudes towards religious belief

Background

2016 →       Associate Professor, Department of Psychology, University of Oslo

2013 →       Clinical psychologist, Department of Pain Management and Research, OUS

2012-2015  Lecturer and Visiting Scientist at Harvard School of public Health

2012-2015  Co-head of research group, Uni Research Health, Bergen

2010-2012  Postdoctoral fellow, Harvard School of Public Health, Harvard University

2011-2013  Trainee: Work Disability Prevention Program, University of Toronto

2009-2013  Visiting research fellow, King’s College London, UK

2007-2010  PhD, Faculty of psychology, University of Bergen

2001-2006  Cand. Psychol, Faculty of psychology, University of Bergen

Grants & Awards

2016 - Best Poster Award, Norwegian Pain Association Conference

2015 - Awarded grant from the Norwegian Directorate of Health: Vocational pain management. Role: Principal Investigator. Funding: 3 mill NOK

2013 - Awarded research grant from the Research Council of Norway: Youth and working life: Preventing early disability. Role: Principal Investigator. Funding: 8 mill NOK

2013 - Awarded research grant from the Norwegian Labour and Health ministries. Role: Principal Investigator. Funding 8 mill NOK

2012 - Awarded the PDA Service Award for serving as the President of the Postdoctoral Association at Harvard School of Public Health from Oct 2011- Oct 2012

2012 - Awarded pilot grant from Harvard Center for Work, Health and Well-being: Epidemiologic Investigation of Mental Health among Construction Workers. Role: Principal Investigator

2011 - Won 2nd prize of scientific communication competition (Forsker Grand Prix)

Tags: Health psychology

Publications

View all works in Cristin

 • Reme, Silje Endresen (2012). Handbook of Occupational Health and Wellness. Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-4838-9.  576 s.

View all works in Cristin

 • Mæland, Silje; Reme, Silje & Sveinsdottir, Vigdis (2017). Har virkelig ikke arbeid noe med helse å gjøre? . Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Reme, Silje Endresen (2017). The effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS) in Norway.
 • Reme, Silje Endresen & Jacobsen, Henrik Børsting (2017). Psykososiale risikofaktorer ved smerte: «Fra vondt til verre!» Når akutte smerter blir langvarige., I: Egil Andreas Fors & Tore Charles Stiles (red.),  Smertepsykologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024028.  Kapittel 6.  s 59 - 77
 • Reme, Silje (2016). Den åndelige dimensjonen må inn i terapirommet. Magasinet Rusfri.
 • Reme, Silje (2016). What works? Evidence-based interventions to prevent work disability in workers with common mental disorders.
 • Reme, Silje & Breivik, Harald (2016). Social anxiety and pain-related fear impact each other and aggravate the burden of chronic pain patients: More individually tailored rehabilitation need. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860.  12, s 98- 99 . doi: 10.1016/j.sjpain.2016.05.033
 • Reme, Silje; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla & Lie, Stein Atle (2016). Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport .
 • Sveinsdottir, Vigdis; Reme, Silje & Bond, Gary R. (2016). IPS Supported Employment: Across borders and patient groups?.
 • Wyller, Vegard Bruun; Reme, Silje & Mollnes, Tom Eirik (2016). Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati - sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  83(2), s 24- 27
 • Granan, Lars-Petter; Jacobsen, Henrik Børsting; Reme, Silje; Stubhaug, Audun; Hansson, Per; Breivik, Harald & Ljoså, Tone Marte (2015). Tverrfaglig utdanning for bedre smertebehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (12) . doi: 10.4045/tidsskr.15.0498
 • Granan, Lars-Petter; Jacobsen, Henrik Børsting; Reme, Silje; Stubhaug, Audun; Hansson, Per; Breivik, Harald & Ljoså, Tone Marte (2015). Tverrfaglig utdanning for bedre smertebehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(12/13), s 1114- 1115 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0498
 • Løvvik, Camilla & Reme, Silje Endresen (2015). Common mental disorders and work participation - the role of return-to-work expectations .
 • Reme, Silje Endresen; Olsen, Ingrid Blø & Ludvigsen, Kari (2015). Effektevaluering av individuell jobbstøtte. Delrapport 3 desember 2015.
 • Reme, Silje; Jacobsen, Henrik Børsting; Hafstad, Endre; Granan, Lars-Petter & Ljoså, Tone Marte (2015). Seks grunner til at psykologer bør kunne noe om smerte. Psykologisk.no.
 • Wyller, Vegard Bruun; Reme, Silje & Mollnes, Tom Eirik (2015). Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(23/24), s 2172- 2175 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1180
 • Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle & Reme, Silje Endresen (2014). Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1.
 • Reme, Silje (2014). Skinny, rich... but on sickleave? .
 • Sveinsdottir, Vigdis; Eriksen, Hege Randi & Reme, Silje Endresen (2014). Cognitive Behavioral Therapy in the Management of Chronic Nonspecific Back Pain.
 • Sveinsdottir, Vigdis & Reme, Silje Endresen (2014). The SEED-trial: Supported Employment and preventing Early Disability.
 • Sveinsdottir, Vigdis; Reme, Silje Endresen & Trudie, Chalder (2014). The use of Cognitive Behavioral therapy in Irritable Bowel Syndrome.
 • Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla Sigvaldsen & Lie, Stein Atle (2013). Effektevaluering av Senter for jobbmestring. Sluttrapport.
 • Sveinsdottir, Vigdis & Reme, Silje Endresen (2013). Supported Employment: A Presentation of two Randomized Controlled Trials.
 • Grasdal, Astrid; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla Sigvaldsen & Øverland, Simon Nygaard (2012). Delrapport 3 - Evaluering av Senter for jobbmestring.
 • Harris, Anette; Eriksen, Hege Randi; Hansen, Åse Marie; Reme, Silje Endresen & Tangen, Tone (2012). Diurnal cortisol rhythm: Associated with anxiety and depression, or just an indication of lack of energy?. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  72(6), s 484- 484 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2012.03.004,
 • Reme, Silje (2012). Pain - is it all in your mind? .
 • Reme, Silje Endresen (2012). Det må være ok å ikke være perfekt. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Reme, Silje Endresen (2012). En ulykke kommer sjelden alene: En historie om ryggens skader og hodets plager.
 • Reme, Silje Endresen; Eriksen, Hege Randi & Ursin, Holger (2012). Is it possible to dampen or block sensitizing cognitive loops by Cognitive Behavioral Therapy?. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  72(6), s 498- 498
 • Reme, Silje Endresen; Shaw, William s & Linton, Steven (2012). PRICE: Pain Recovery Issues, Concerns and Expectations: A subclassification of acute low back pain based on self-reported disability risk factors.
 • Reme, Silje Endresen (2010). Common Complaints - Common Cure?.
 • Reme, Silje Endresen (2010). Common complaints - common cure? : psychiatric comorbidity and predictors of treatment outcome in low back pain and irritable bowel syndrome .
 • Reme, Silje Endresen (2010, 10. september). Doktoren svarer.  Morgenbladet.
 • Reme, Silje Endresen (2010). Forsker Grand Prix.
 • Reme, Silje Endresen (2010, 30. august). Ryggen sier ifra.  Dagbladet.
 • Reme, Silje Endresen (2010). Sykefraværet - har dobbeltarbeidende foreldre tatt seg vann over hodet?. Kristiansandsavisen.
 • Reme, Silje Endresen & Eriksen, Hege Randi (2010). Is one question enough to screen for depression and anxiety in chronic low back pain patients?.
 • Reme, Silje Endresen; Kennedy, Tom; Jones, Roger; Darnley, Simon & Chalder, Trudie (2010). PREDICTORS OF TREATMENT OUTCOME AFTER COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY AND ANTISPASMODIC TREATMENT FOR PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PRIMARY CARE. International Journal of Behavioral Medicine.  ISSN 1070-5503.  17, s 112- 112
 • Reme, Silje Endresen; Kennedy, Tom; Jones, Roger; Darnley, Simon & Chalder, Trudie (2010). Predictors of treatment outcome in IBS. CBT in addition to antispasmodic therapy for irritable bowel syndrome in primary care.
 • Reme, Silje Endresen; Tangen, Tone; Eriksen, Hege Randi & Moe, Trygve (2010). PREVALENCE OF PSYCHIATRIC COMORBIDITY IN CHRONIC LOW BACK PAIN PATIENTS. International Journal of Behavioral Medicine.  ISSN 1070-5503.  17, s 220- 220
 • Reme, Silje Endresen; Tangen, Tone; Moe, Trygve & Eriksen, Hege Randi (2010). Psychiatric comorbidity in chronic low back pain patients.
 • Reme, Silje Endresen & Eriksen, Hege Randi (2009). Is one question enough to screen for depression?.
 • Reme, Silje Endresen; Hagen, Eli Molde & Eriksen, Hege Randi (2009). Predictors of return to work in low back pain patients.
 • Reme, Silje Endresen & Odeen, Magnus (2009). Syk av sykefravær. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Tangen, Tone; Fors, Egil; Reme, Silje Endresen & Eriksen, Hege Randi (2008). CBT in low back pain: A teaching program for clinicians in physical medicine.
 • Reme, Silje Endresen (2008). Expectations, Perceptions and Physiotherapy prolong sick leave in LBP patients.
 • Tveito, Torill Helene; Reme, Silje Endresen; Harris, Anette; Chalder, Trudie & Eriksen, Hege Randi (2008). CINS - CBT and seal oil for long-term low back pain patients.

View all works in Cristin

Published Mar. 4, 2016 3:43 PM - Last modified Nov. 11, 2016 11:16 AM