Per Schioldborg

Emeritus
Image of Per Schioldborg
Username
Visiting address Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Tags: Social Psychology, Emeritus

Publications

 • Schioldborg, Per (2009). Rett til død når syk og døende?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 2200- 2200
 • Schioldborg, Per & Lønnum, Kyrre (2003). Forbrytelse og straff: Studenters domsavsigelser og betydningen av lovbryters attraktivitet. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 123- 140
 • Schioldborg, Per (2001). Attitudes towards jealousy and parallel sexual relations. Scandinavian Journal of Sexology.  ISSN 1398-2966.  (3), s 186- 187
 • Schioldborg, Per (2000). Studenters holdninger til aktiv dødshjelp, assistert suicid og foreslått lovendring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  120, s 2283- 2288
 • Schioldborg, Per (1999). Studenters holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 2515- 2519
 • Schioldborg, Per (1997). Et fullstendig røykfritt universitet?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  34, s 304- 308
 • Shepherd, J & Schioldborg, Per (1997). International comparison of awareness and attitudes towards coronary risk factor reduction: the HELP study. Journal of Cardiovascular Risk.  ISSN 1350-6277.  (4), s 373- 384
 • Schioldborg, Per (1996). Høy: sunn, sterk og sexy?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (116), s 35953- 35953
 • Valbø, A. & Schioldborg, Per (1994). Smoking cessation in pregnacy: The effect of self-help manuals. Journal of maternal-fetal investigation.  ISSN 0939-6322.  (4), s 167- 170
 • Valbø, A. & Schioldborg, Per (1991). Smoking cessation in pregnancy. Mode of intervention and effect. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  (70), s 309- 313
 • Schioldborg, Per (1990). Røykeavvenning med nikotintyggegummi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (110), s 1199- 1201

View all works in Cristin

 • Schioldborg, Per & Skavlan, Jørgen (2003). Slik slutter du å røyke. Kagge Forlag.  ISBN 9788248903628.  136 s.

View all works in Cristin

 • Schioldborg, Per (2000). Gruppetilhørighet, sosial identitet og holdningsstyrke: Når er en holdning sterk?.
 • Johnsen, J. E.; Ekgren, J. P.; Færøyvik, E.; Ommundsen, Reidar; Schioldborg, Per & Bjørgum, K. E. (1988). Making a Workplace Smoke-Free. The University as Health Promotor in Society. Show summary
 • Ommundsen, Reidar & Schioldborg, Per (1987). Attitudes toward Preventive Health Behavior. A Norwegian extention of the MHLC-Scale.

View all works in Cristin

Published Nov. 26, 2010 3:26 PM - Last modified May 5, 2015 12:59 PM