Henning Bang

Associate Professor - Department of Psychology
Image of Henning Bang
Norwegian version of this page
Phone +47-22845170
Mobile phone +47-90835522
Room S03-24
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Group dynamics, team efficiency and management

 • Organizational culture

 • Leadership, leadership development

 • Conflicts in groups and organizations

 • Organizational theory

 • Coaching, guidance and development of professionals

Teaching

Currently I am teaching group and social psychology together with a course in the role of the psychologist at the Department of Psychology.

I also teach organizational culture, team efficiency, group processes and leadership at other academic institutions, like Handelshøyskolen BI and Norges Handelshøyskole i Bergen.

Tags: Work and organisational psychology

Publications

View all works in Cristin

 • Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset; Molly-Søholm, Thorkil & Elmholdt, Claus (2015). Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777069543.  244 s.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2012). Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41083-1.  293 s.
 • Bang, Henning (1998). Organisasjonskultur i praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 9788251837132.  170 s.
 • Bang, Henning (1995). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3387-6.  211 s.

View all works in Cristin

 • Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Character strengths as important predictors for success in the military.
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Important Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2016). Karakter hos militære ledere: eksempler på forskning for og i offisersutdanningen.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets..
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter..
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF: Evaluating Character strengths.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers.
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths.
 • Davidson, Sofia Ellen; Bang, Henning & Boe, Ole (2016). OBSCIF: Self-assessment and observed behaviour.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Vurderingsskjemaer for karakterstyrker på Stridskurset 2015 for selv, kollega og veileder 7.0.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). effect. A web-based survey for measuring effectiveness in management teams.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2015). Status i prosjektet: Karakter hos militære ledere.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2014). Kartlegging og utvikling av karakterstyrker hos kadetter ved Krigsskolen.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2014). Character in military leaders - a short project description for VIA.
 • Bang, Henning (2013). What characterizes effective management teams?.
 • Bang, Henning (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.
 • Bang, Henning (2010). Teamarbeid - et gode eller et onde?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(1), s 2- 3
 • Bang, Henning & Nygaard, Karen Øverland (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de?.
 • Bang, Henning & Lindholm, Astri Eidsbø (1998). Livet på jobben: Hvordan takle vanskelige samtaler?, I:  Kunnskap i arbeid - status og fremtidsbilder.  Tano Aschehoug.  Artikkel i bok.  s 199 - 209

View all works in Cristin

Published Sep. 14, 2011 11:15 AM - Last modified Sep. 20, 2016 11:14 AM