Personer med emneord «Samfunnsgeografi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bern, Aleksander Stipendiat +47-22845768 47309021 aleksander.bern@sosgeo.uio.no Geografiske Informasjonssystemer, Samfunnsgeografi, Arkitektur, Filmgeografi, Byutvikling, Bygeografi
Garcia-Godos, Jemima Førsteamanuensis +47-22855293 +47 48216138 jemima.garcia-godos@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning, Politisk Geografi, Latin-Amerika, Menneskerettigheter, Post-konflikt samfunn
Gentile, Michael Professor +47-22855150 michael.gentile@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, byplanlegging, Kvantitativ metode
Haugen, Heidi Østbø Postdoktor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi +47 22854276 h.o.haugen@sosgeo.uio.no Globalisering, Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, Religion og ritualer, Samfunnsgeografi, Sikkerhetspolitikk, Utvikling-politikk-miljø, Vekst og utvikling, Internasjonal migrasjon, Kina, Afrika, Migrasjon, Nigeria
Hesselberg, Jan Professor +47-22855919 jan.hesselberg@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø
Hjorteset, Mari Andrine Stipendiat +47-22854204 m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no mobilitet i by, urbanisme, Samfunnsgeografi
Iversen, Anders Bjørndahl Universitetslektor +47-22857662 a.b.iversen@sv.uio.no Utviklingsstudier, Vitenskapsfilosofi, HIV/AIDS, Metode, Samfunnsgeografi
Jordhus-Lier, David Professor +47-22854807 david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi
Knutsen, Hege Merete Professor +47-22855952 +47-41500855 (mob) h.m.knutsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Laastad, Synneva Geithus Stipendiat +47-22857152 +47 906 45 965 s.g.laastad@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Røe, Per Gunnar Professor +47-22855217 91716365 (mob) +47-91716365 p.g.roe@sosgeo.uio.no Byutvikling, Stedsutvikling, Samfunnsgeografi, Natur-kultur-samfunn
Sandell, Aron Stipendiat +47-22855503 aron.sandell@sosgeo.uio.no byutvikling, Samfunnsgeografi
Stokke, Kristian Professor +47-22855242 97014168 (mob) +47-97014168 kristian.stokke@sosgeo.uio.no Internasjonal politikk, Komparativ politikk, Demokrati, Samfunnsgeografi, Makt-identitet-politikk, Utvikling-politikk-miljø, Minoriteter, Utviklingsforskning
Sæther, Bjørnar Professor 22855803 95769703 bjornar.sather@sosgeo.uio.no Regional innovasjon, Samfunnsgeografi
Throndsen, Torstein S. Stipendiat +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Mobilitet, Miljø og klima, Byutvikling, Samfunnsgeografi
Turner, Lena Magnusson Professor II +47 22 541 221 +47 41 290 227 (mob) l.m.turner@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Demografi, Kvantitative metoder, Boligmarked
Wessel, Terje Professor +47-22858331 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Minoriteter, Sosial ulikhet
Wikstrøm, Ragnhild Dahl Stipendiat 93467130 r.d.wikstrom@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi