Personer med emneord «Samfunnsgeografi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bern, Aleksander Stipendiat +47-22845768 47309021 aleksander.bern@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Bygeografi, Arkitektur, Geografiske Informasjonssystemer, Filmgeografi, Byutvikling
Garcia-Godos, Jemima Førsteamanuensis +47-22855293 +47 48216138 jemima.garcia-godos@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning, Politisk Geografi, Latin-Amerika, Menneskerettigheter, Post-konflikt samfunn
Gentile, Michael Professor +47-22855150 michael.gentile@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, byplanlegging, Kvantitativ metode
Haugen, Heidi Østbø Postdoktor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi +47 22854276 h.o.haugen@sosgeo.uio.no Globalisering, Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, Religion og ritualer, Samfunnsgeografi, Sikkerhetspolitikk, Utvikling-politikk-miljø, Vekst og utvikling, Internasjonal migrasjon, Kina, Afrika, Migrasjon, Nigeria
Hesselberg, Jan Professor +47-22855919 jan.hesselberg@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø
Hjorteset, Mari Andrine Stipendiat +47-22854204 m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, urbanisme, mobilitet i by
Iversen, Anders Bjørndahl Universitetslektor +47-22857662 a.b.iversen@sv.uio.no Vitenskapsfilosofi, Samfunnsgeografi, HIV/AIDS, Metode, Utviklingsstudier
Jordhus-Lier, David Professor +47-22854807 david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi
Jøranli, Ingvild Stipendiat +47-22845670 ingvild.joranli@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Innovasjonssystemer, næringsklynger
Knutsen, Hege Merete Professor +47-22855952 +47-41500855 (mob) h.m.knutsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Laastad, Synneva Geithus Stipendiat +47-22857152 +47 906 45 965 s.g.laastad@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø
Røe, Per Gunnar Professor +47-22855217 91716365 (mob) +47-91716365 p.g.roe@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn
Sandell, Aron Stipendiat +47-22855503 aron.sandell@sosgeo.uio.no byutvikling, Samfunnsgeografi
Stokke, Kristian Professor +47-22855242 97014168 (mob) +47-97014168 kristian.stokke@sosgeo.uio.no Demokrati, Internasjonal politikk, Komparativ politikk, Makt-identitet-politikk, Minoriteter, Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning
Sæther, Bjørnar Professor 22855803 95769703 bjornar.sather@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Regional innovasjon
Throndsen, Torstein S. Stipendiat +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Mobilitet, Byutvikling, Miljø og klima
Turner, Lena Magnusson Professor II +47 22 541 221 +47 41 290 227 (mob) l.m.turner@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Boligmarked, Demografi, Kvantitative metoder
Ulsrud, Kirsten Postdoktor +47-22858481 kirsten.ulsrud@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø, Energi
Wessel, Terje Professor +47-22858331 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Sosial ulikhet, Minoriteter