Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Allan Dahl Forsker +47-22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Bardolet, Clara Viñas Forsker +47-22841640 c.v.bardolet@tik.uio.no Innovasjon, Well-being, Kunnskapsøkonomi
Fagerberg, Jan Professor +47-22841610 jan.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Gonzalez, Jakoba Sraml Stipendiat +47-22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonsprosesser, Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold
Guillen-Royo, Monica Forsker +47-22841608 monica.guillen-royo@tik.uio.no innovasjon
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Innovasjon, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering, Forskningspolitikk, Vitenskaps- og teknologihistorie
Hallingby, Hanne Kristine Ph.d.-kandidat hannkhal@student.sv.uio.no Innovasjon
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Innovasjon, Energipolitikk, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Hjort, Ingrid Stipendiat +47-22841655 ingrid.hjort@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Politisk økonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling
Holden, Erling Professor II +47-22858797 erling.holden@tik.uio.no Innovasjon
Lie, Christine Mee Stipendiat c.m.lie@tik.uio.no Innovasjon
Lindberg, Marie Byskov Stipendiat m.b.lindberg@tik.uio.no Innovasjon
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Normann, Håkon Endresen Postdoktor +47-22845885 95142524 (mob) +47 951 42524 h.e.normann@tik.uio.no Innovasjon, Miljø og energi, Innovasjonspolitikk, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Klimautfordringer
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Klimaendringer, Energipolitikk, Fornybar energi, Klimautfordringer
Santoalha, Artur Stipendiat +351 916 728 247 artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Schwabe, Henrik Stipendiat +47-22855675 henrik.schwabe@tik.uio.no Innovasjon
Simensen, Erlend Osland Stipendiat e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Standal, Hege Rudi +47-22841649 h.r.standal@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsledelse, Universitetsledelse
Strøm-Andersen, Nhat Stipendiat +47-22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Wicken, Olav Professor +47-22841619 olav.wicken@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Teknologi- og industrihistorie, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer