Bestill skolebesøk til din klasse

Unge folk som samarbeider rundt et bord

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Ønsker du å inspirere dine elever til å studere samfunnsfag? 

Vi tilbyr skolebesøk i samfunnsfag knyttet opp mot læreplanene, hvor vi tar over undervisningen i 1-2 skoletimer. Våre formidlere er selv masterstudenter, og kommer på besøk til din klasse for å vekke elevenes interesse for fagene.

Vil klassen komme på besøk til fakultetet kan vi i samarbeid med faglærer også skreddersy et opplegg.

Vi tilbyr:

  • Dyktige skolebesøkere. 
  • Undervisningsopplegg knyttet opp mot læreplanen i fagene.
  • Tar over undervisningen i 1-2 skoletimer.
  • Informasjon om hvorfor samfunnsvitenskapelige fag er relevant i dag.
  • Kunnskap om studietilbud ved vårt fakultet.  
  • Ved behov kan oppleggene skreddersys.

Sosialantropologi

Hvordan kan tenkemåter fra sosialantropologien brukes til å forklare sosiale sammenhenger? Hvordan går sosialantropologer frem for å innente kunnskap om samfunnet?

Dette er noen eksempler vi belyser i vårt undervisningsopplegg.

Politikk og menneskerettigheter

Undervisningsopplegget i politikk og menneskerettigheter utformes etter hva som er dagsaktuelt og etter de kompetansemålene som det jobbes med i skolen.

Opplegget kjennetegnes av fleksibilitet og dialog med faglærer.

Sosiologi

Sosiologien tar for seg hele det moderne samfunnet. For har du tenkt på hvor mye samfunnet former deg? Har det noe å si hvilket land foreldrene dine kommer fra eller hva de jobber med?

Sosiologiprogrammets skolebesøksordning tilbyr tre forskjellige undervisningsopplegg knyttet til skolens kompetansemål.   

Samfunnsgeografi

Hva har vår klesstil å si for arbeidsvilkårene til tekstilarbeidere på den andre siden av jordkloden?

Hvordan kan vi som enkeltmennesker og samfunn gjøre noe med globale klimaforandringer?

Hvorfor holder Facebook til i Silicon Valley og ikke på Østre Toten?

Samfunnsøkonomi

Er høyere boligpriser en trussel for den økonomiske utviklingen?

Er store inntektsforskjeller en hindring eller en forutsetning for økonomisk vekst?

Våre skolebesøkere vil bruke aktuelle eksempler til å vise hvordan man angriper og analyserer samfunnsspørsmål på universitetet. 

 

Vil du vite mer om tilbudet eller bestille en skolebesøker? Kontakt skolebesok@sv.uio.no