Sosiologi og sosialantropologi

I dette programfaget kan vi tilby tre ulike undervisningsopplegg holdt av masterstudenter fra sosialantropologi og sosiologi. 

Tema 1: Kulturforståelse

Hva er kultur? Hvordan kan vi forstå kulturelle uttrykk vi ikke selv er en del av? I dette  undervisningsopplegget vil studenter fra sosialantropologi vise hvordan vi mennesker preges av vår kulturskapte virkelighet.  

Kompetansemål som blir dekket:

  • Forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene.
  • Gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som «norsk kultur»

Tema 2: Kvalitativ metode

Hva er feltarbeid og deltagende observasjon? Hvilken type kunnskap kan man hente ut av disse metodene? Formidlere fra sosialantropologi vil engasjere elevene gjennom gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon. Det legges særlig vekt på kulturrelativisme som metodisk verktøy.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Gjøre rede for tenkemåter i sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger.
  • Gjøre rede for hvordan sosialantropologer går frem for å innhente kunnskap om samfunnet.
  • Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer.

Tema 3: Sosialisering

Hva er primær -og sekundærsosialisering? Hvem er egentlig Parsons og Goffman, og hva har de bidratt med i vår forståelse av sosialisering? Hva menes med "fronstage" og "backstage" og hvordan har sosiale medier visket ut forholdet mellom dem? Formidlere fra sosiologi vil engasjere elevene gjennom gruppeoppgaver, refleksjon og diskusjon. 

Kompetansemål som blir dekket:

  • Sammenligne sosialisering i primær -og sekundærgrupper, og reflektere over sosialisering som en livslang prosess. 
  • Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen. 
  • Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 10. jan. 2018 11:37 - Sist endret 16. jan. 2018 10:20