Samfunnsøkonomi

Er høyere boligpriser en trussel for den økonomiske utviklingen? Er store inntektsforskjeller en hindring eller en forutsetning for økonomisk vekst? Dette er noen av spørsmålene vi jobber med på samfunnsøkonomi studiet. Vi kan tilby skolebesøk til din samfunnsøkonomiklasse for å inspirere elevene til å studere dette faget videre. 

Det samfunnsvitenskaplige fakultetet tilbyr bachelor og master i samfunnsøkonomistudiet. Studiet holder et høyt akademisk nivå, og vi vil at flere dyktige elever skal søke seg til dette studiet. I den forbindelse ønsker vi å besøke elever på videregåendeskole som har samfunnsøkonomi til valgfag. Vi holder foredrag over ulike samfunnsøkonomiske temaer, og informerer om studiet.

Under alle temaene så vil skolebesøkerne knytte teori og dagsaktuelle temaer sammen. For klassene som har hatt litt grunnleggende samfunnsøkonomi tidligere, vil skolebesøkerne bruke litt mer avansert teori. Elevene vil få innblikk i hvordan man jobber med dette studiet på Universitetet og jobbmuligheter etter endt studie.

Hvert enkelt tema tar vanligvis 45 min. Skolebesøkerne tilpasser opplegget slik at det passer inn med den tiden som er til rådighet. Nedenfor kan du lese om de ulike temaene som vi tilbyr og hvilke kompetansemål disse dekker.

 

 

Tema 1: Pengepolitikk og Finanspolitikk

Kompetansemål som bli dekket:

 • Gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien
 • Gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien
 • Gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag
 • Gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker

 

 

Tema 2: Svart økonomi

Kompetansemål som blir dekket:

 • Gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse
 • Forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • Beskrive ulike former for prisdiskriminering
 • Gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse
 • Gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse
 • Diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse

 

 

Tema 3: Utviklingsøkonomi

Dette temaet tar for seg inntektsulikhet, vekts og fattigdom.

Kompetansemål som blir dekket:

 • Gjøre rede for hvordan inntektsfordelingen er i Norge
 • Drøfte hvilke virkemidler myndighetene kan og bør bruke i inntektsfordelingen
 • Gjøre rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike land
 • Diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land

 

 

 

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:32 - Sist endret 16. aug. 2017 12:53