Samfunnsgeografi

Hva har vår klesstil å si for arbeidsvilkårene til tekstilarbeidere på den andre siden av verden? Hvordan henger klimaendringer og sosial ulikhet sammen?

Samfunnsgeografer ser på hvordan de store, globale spørsmålene henger sammen hva som skjer på enkelte steder. Vi ønsker å fortelle hvordan samfunnsgeografer svarer på slike spørsmål, samt hvordan man tenker og arbeider samfunnsgeografisk.

Skolebesøkerne fra samfunnsgeografi kan holde foredrag om temaer relatert til kompetansemål i skolen, og da spesielt valgfaget samfunnsgeografi.

 

Tema 1: Samfunnsgeografiske verktøy og metoder

Under dette temaet vil vi forklare hva en samfunnsgeografisk tilnærming innebærer. Forklare samfunnsgeografiske kjernebegreper som sted, rom og skala, samt se på hvordan, lokale, regionale og globale trender påvirker steder. Vi vil komme inn på hvordan samfunnsgeografer leser, tolker og anvender kart, og gjøre rede for ulike metoder samfunnsgeografer tar i bruk for å samle inn data. 

 

Tema 2: Utviklingsgeografi

Under dette tema går vi inn på hvordan vi kan se på ulikhet og fattigdom i et globalt perspektiv. Vi vil se på hva fattigdom og ulikhet er, og på ulike utviklingsteorier og strategier knyttet til fattigdom. Vi vil komme inn på begreper som bærekraftig utvikling og miljøutfordringer som følge av økonomisk globalisering, samt hvordan dette henger sammen med ulikhet og maktrelasjoner. 

 

Tema 3: Endring i byer og regioner

Under dette tema vil vi komme inn på beskrivelse av byers form, funksjon, indre differensiering og diskutere hvordan dette påvirker befolkningens levekår. Vi kommer også inn på ulike teorier knytta til urbanisering og segregering, samt ulike perspektiver rundt byplanlegging.  

 

Tema 4: Økonomisk geografi

Under dette tema kommer vi inn på hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling. Vi tar også for oss endringer i det globale arbeidslivet og ulike perspektiver på økonomisk ulikhet.

 

 

 

Andre samfunnsgeografiske temaer skolebesøker kan også dekke:

  • Migrasjon
  • Mobilitet og tilhørighet
  • Klimaendringer
  • Politisk geografi

 

 

Opplegget er ment som inspirasjon til elever som vil studere samfunnsgeografi, men kan også være relevant for andre elever som er interessert i å studere samfunnsfag. Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:24 - Sist endret 25. sep. 2017 14:07