Politikk og menneskerettigheter

Hvorfor er det utfordrende å få til internasjonal samarbeid og hvorfor oppstår det konflikt i verden? Innenfor dette fagområdet drøftes internasjonale forhold, politikk og makt. Dette fagområdet passer svært godt til valgfaget politikk og menneskerettigheter, og eventuelt andre valgfag som berører problemstillingene i foredragene under, slik som for eksempel samfunnsfaglig engelsk. 

Tema 1: Valget 2017

Det er valgår! Vi tar utgangspunkt i årets stortingsvalg og går i dybden på hvordan det norske politiske systemet er bygd opp. Vi ser nærmere på hva som motiverer norske velgere, partienes historie og det politiske landskapet.

Temaet dekker følgende kompetansemål:

 • Beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814
 • Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
 • Gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse
 • Gjøre rede for viktige norske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har
 • Beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn
 • Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

 

Tema 2: Demokrati og medborgerskap

Hva er et demokrati? Det er et spørsmål uten noe enkelt svar. Vi ser dermed nærmere på hva som ligger i begrepet, før vi bruker det på verden rundt oss og historien bak oss. Vi tar for oss demokratisering gjennom historien, demokratier og regimer som utgir seg for å være demokratier.

Temaet dekker følgende kompetansemål:

 • Gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • Finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
 • Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
 • Gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • Drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge

 

Tema 3: Globalisering og arbeidsdeling

Opplegget tar for seg problemstillinger knyttet til globalisering og internasjonal økonomi. Inkludert er et interaktiv opplegg med undervisning, gruppespørsmål, klipp fra web-serien “Sweatshop” og quiz.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering
 • Gjør rede for regionale og globale samarbeidsformer
 • Forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

 

Tema 4: Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

Opplegget tar for seg internasjonale utfordringer knyttet til sikkerhet og fred, med caseundervisning om relevante og aktuelle konflikter i verdenssamfunnet. Konflikten i Syria vil bli særlig diskutert, med gruppespørsmål som “hvorfor intervenerer ikke det internasjonale samfunnet i Syria-konflikten?” med drøftning av folkeretten, FNs rolle og aktørene i konflikten.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet ved internasjonalt samarbeid
 • Beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
 • Gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
 • Gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer

 

Tema 5: Internasjonale organisasjoner: WTO / EU / FN

Opplegget baserer seg på den organisasjonen som din klasse ønsker, og gir en innføring i organisasjonens historie og oppbygging. Hovedfokus er drøftning av fordeler og ulemper med internasjonale organisasjoner. Det er et interaktiv opplegg med undervisning, diskusjonspørsmål i grupper og i plenum, og quiz.

Vi vil også diskutere om de internasjonale organisasjonene mister sin relative makt i en stadig mer globalisert verden.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Gjør rede for regionale og globale samarbeidsformer
 • Drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • Gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder

 

Tema 6: Menneskerettigheter

Forelesningen dreier seg rundt en case der man i sammen med klassen diskuterer menneskerettighetsbrudd i Norge og Saudi-Arabia.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter, og på sosiale og økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analyser årsaken til bruddene
 • Gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettighetene
 • Vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

 

 

 

 

Studentene har bakgrunn fra internasjonale studier med ulike fordypninger, noe om bidrar til å gjøre opplegget spennende og dagsaktuelt.

Ta gjerne kontakt så skreddersyr vi et opplegg for din klasse!

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:21 - Sist endret 21. aug. 2017 15:21