Fagområder

Publisert 14. aug. 2017 19:55

Hvordan forstå menneskelig tenkning, oppførsel, personlighet og identitet? Hva er sammenhengen mellom musikk og emosjoner? Hvorfor blir noen syke, mens andre har god helse? Hvorfor skapes og hvordan kan man unngå konflikter mellom grupper? Gjennom å presentere fire ulike temaer i psykologi gir vi et innblikk i hvordan det er å være menneske i dagens samfunn. 

Publisert 12. aug. 2016 08:32

Er høyere boligpriser en trussel for den økonomiske utviklingen? Er store inntektsforskjeller en hindring eller en forutsetning for økonomisk vekst? Dette er noen av spørsmålene vi jobber med på samfunnsøkonomi studiet. Vi kan tilby skolebesøk til din samfunnsøkonomiklasse for å inspirere elevene til å studere dette faget videre. 

Publisert 12. aug. 2016 08:24

Hva har vår klesstil å si for arbeidsvilkårene til tekstilarbeidere på den andre siden av verden? Hvordan henger klimaendringer og sosial ulikhet sammen?

Samfunnsgeografer ser på hvordan de store, globale spørsmålene henger sammen hva som skjer på enkelte steder. Vi ønsker å fortelle hvordan samfunnsgeografer svarer på slike spørsmål, samt hvordan man tenker og arbeider samfunnsgeografisk.

Skolebesøkerne fra samfunnsgeografi kan holde foredrag om temaer relatert til kompetansemål i skolen, og da spesielt valgfaget samfunnsgeografi.

Publisert 12. aug. 2016 08:21

Hvorfor er det utfordrende å få til internasjonal samarbeid og hvorfor oppstår det konflikt i verden? Innenfor dette fagområdet drøftes internasjonale forhold, politikk og makt. Dette fagområdet passer svært godt til valgfaget politikk og menneskerettigheter, og eventuelt andre valgfag som berører problemstillingene i foredragene under, slik som for eksempel samfunnsfaglig engelsk. 

Publisert 12. aug. 2016 08:19

Sosialantropologisk institutt har siden etableringen i 1964 utviklet seg til et av Europas ledende institutter for antropologi. Skolebesøkerne ønsker å inspirere nysgjerrige elever til å studere sosialantropologi. l tillegg til å forklare hva sosialantropologi er, tar undervisningen utgangspunkt i dialog med elevene. Et overordnet mål er å få elevene til å reflektere rundt samfunnsfaglige spørsmål og vise at den sosiale verden er konstruert av og for mennesker.

Publisert 12. aug. 2016 08:14

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si hvilket land foreldrene dine kommer fra eller hva de jobber med? Sosiologien tar for seg hele det moderne samfunnet og dets deler. Skolebesøkerne ønsker å inspirere elever med interesse for samfunnsfag til å studere sosiologi.