Fakultetsstyrevalg ved SV

6. til 13. november 2017 skal det holdes valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret 2018.

Høsten 2017 holdes det valg av representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2018-31.12.2018. Midlertidig vitenskapelig ansatte har én representant i fakultetsstyret. Det er to vararepresentanter.

Elektronisk valg gjennomføres i perioden fra mandag 6. november kl. 08.00 til mandag 13. november kl. 14.00.

Presentasjon av kandidatene kommer på denne siden etter at nominasjonsfristen har utløpt

Foreslå kandidater

Fristen for å foreslå kandidater er mandag 23. oktober kl. 17.00.

Kandidatforslag sendes til valgstyret: valgstyre@sv.uio.no Det må stå minimum én forslagsstiller bak hver kandidat.

Bare midlertidig vitenskapelig tilsatte kan fremme kandidater.

Rett til å foreslå kandidater og til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling.

Kandidaten som foreslås bør være forespurt. Det er ikke anledning å nekte å stille til valg, dersom man ikke har rett til fritak. Reglene for kjønnsmessig balanse gjelder ved dette valget. Det betyr at begge kjønn må være representert blant medlemmene og varamedlemmene sett under ett.

Hvem kan stemme?

Rett til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling.

Har du spørsmål om valget?

Ta gjerne kontakt med valgstyrets sekretær Mari Corell (mari.corell@sv.uio.no).

 

 

Publisert 18. nov. 2016 15:36 - Sist endret 20. sep. 2017 12:28