Studieseksjonen

Seksjonen har ansvaret for å lede fakultetets studieadministrative nettverk og ph.d.-nettverket. Seksjonen koordinerer fakultetets studieadministrative støttetjenester, inkludert forskerutdanningen (ph.d.).

Godkjenning og internasjonalisering

Tron Trondal og Liv Tone Måseidvåg

FS

Kari Henriksen

Regelverk

Kari Henriksen

Digital eksamen

Kari Henriksen

Eksamen

Gro Hals, Hilde Corell, Ane Lorentzen-Styr

Samfunnskontakt

Sibel Thorsen-Hazir

Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO

Sibel Thorsen-Hazir

SV-info

Infosenteret er et kontaktpunkt for alle studiespørsmål på laveregradsnivå og kan bistå med

SV-info ledes av Ingvill Nygård Bojer

Alle ansatte på SV-info

 

Forskerutdanning: ph.d

Mari Corell

Koordinerer ph.d.-nettverket ved fakultetet og er sekretær for programrådet for ph.d.-programmet. Hun gir generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos., forvalter regelverket for forskerutdanningen og doktorgradene og besvarer søknader om ph.d.-opptak og  –avtaler.

Tron Harald Torneby

Administrerer Sommerskolen (Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies) og sørger for opprettelse av bedømmelseskomiteer og saksbehander ph.d.-innstillinger.

Alle ansatte innen forskerutdanning

Kontakt

Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO Telefon: +47-22856264