Seksjon for forskning og kommunikasjon

Seksjonen har ansvaret for fakultetets forskningsadministrative nettverk og koordinerer fakultetets forskningsadministrative støttetjenester. Seksjonen har ansvar for forsknings-og internkommunikasjon ved fakultetet og har redaktøransvaret for fakultetets nettsider. Seksjonen bidrar også med lederstøtte til fakultetets dekanat.

Forskning

Johannes Elgvin er seksjonens leder og har ansvar for å koordinere fakultetets forskningsadministrative støttetjenester og leder fakultetets forskningsadministrative nettverk (FANE-SV)

Kommunikasjon

Gro Lien Garbo og Amalie Kvame Holm er kommunikasjonsrådgivere og har ansvar for fakultetets forsknings- og internkommunikasjon. Kommunikasjonsrådgiverne leder fakultetets kommunikasjonsnettverk

Nett og innholdsforvaltning

Marte Sollund er redaktør for fakultetets nettsider. Nettredaktøren leder fakultetets nettredaksjon

Kontakt

Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO Telefon: +47-22856264