Rehabilitering Eilert Sundts hus

Forutsatt finansiering vil 5, 6, 9, 10, 11 og 12 etasje i Eilert Sundts hus bli rehabilitert høsten 2018/våren 2019. Eiendomsavdelingen begynner sin prosjekteringen høsten 2017

På denne nettsiden vil vi publisere all informasjon vi har om rehabiliteringsprosjektet så snart det foreligger.

Mars 2017

Det er etablert en brukergruppe for ombyggingen med følgende medlemmer:

 • Tone Vold-Sarnes (leder)
 • Mari Anne Ramstad (ansvar for det praktiske)
 • Merethe Aase, ECON
 • Ida Weseth Bjøru, ISV
 • Frode Løvik, TIK
 • Nina Rundgren, SAI
 • Inger-Lise Schwab, ISS
 • Matthew Whiting, hovedverneombud
 • Caroline Hals, fagforeningsrepresentant 
 • Othea Vikse, studentrepresentant  

Fremdrift for ombyggingen forutsatt finansiering:

 • Høst 2017: Forberedelser inklusive oppstart for brukermedvirkning EA
 • Vår 2018: Samspillfase med entreprenør og bruker
 • Sommer 2018: Tømming av lokaler og midlertidig flytting til Ullevål (Sognsveien 77B)
 • Høst 2018-2019 Byggeperiode
 • Sommer 2019: Tilbakeflytting til nyrehabiliterte lokaler

Vi er helt i begynnerfasen, så det er mye vi ikke har oversikt over enda. Blant annet vet vi ikke hvilke etasjer det skal flytte ut fra, det vil si om det er plass til andre enn de som har kontorer i de etasjene som skal bygges om på Ullevål. Vi vet heller ikke om det blir et tilbud til studentene i byggeperioden, og hvordan støynivået i bygget blir.  I den grad det er mulig vil vi besvare disse og andre spørsmål som dukker opp underveis så snart vi har mer informasjon.

Av Mari Anne Ramstad
Publisert 26. jan. 2017 11:24 - Sist endret 28. mars 2017 08:04