Viten på lørdag: Sykdom og stigma

- Går det an å snakke om verdige og uverdige traumer?

- Stigmasykdommer og statussykdommer

- Inspirasjonsporno, eller hva vi liker å høre om sykdom og funksjonshemming

 

sportsutøver i rullestol

Illustrasjon: Colourbox

Om det bare var anseelsen til en sykdom, en funksjonshemming eller et traume som var viktig, hvilken ville du helst hatt? Det er knyttet forestillinger til alle helseproblemer. Disse forestillingene er ladet med vurderinger; noen tilstander og måter å være syk på er høyere ansett enn andre.

Hvordan ytrer dette seg? Hvordan kan vi forklare det? Dette er spørsmål som problematiseres i innledningene til "Viten på lørdag: Sykdom og stigma - Verdige og uverdige sykdommer"  lørdag  11. april  kl. 13.00

Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom tre fakulteter: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Seminaret er åpent og rettet mot alle som er interessert i temaet. Det åpnes for spørsmål etter hvert innlegg.

Presentasjonene fra Sykdom og stigma  vil bli lagt ut mandag 13. april

Program

Visedekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Geir B. Asheim,  ønsker velkommen

1. Går det an å snakke om verdige og uverdige traumer?

Foredragsholder: Professor Tine K. Jensen, Psykologisk institutt

Hver dag opplever mange barn og voksne ulike traumatiserende hendelser som vold i hjemmet og seksuelle overgrep. Sjeldnere rammes vi av katastrofer som tsunamien i Sørøst-Asia julen 2004, eller terroren 22. juli.

Den offentlige og sosiale responsen kan oppleves som veldig annerledes for den som rammes av katastrofer og den som rammes av mer private hendelser.

Er dette utrykk for at noen traumer er mer verdige enn andre?

2. Stigmasykdommer og statussykdommer

Foredragsholder: Professor Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Et av helsevesenets idealer er likebehandling. Likevel er det store forskjeller i anseelse mellom sykdommer.

Hvordan kan vi forklare disse forskjellene?

Hvordan kan vi snakke om dem, når de egentlig ikke skulle vært der?

3. Inspirasjonsporno, eller hva vi liker å høre om sykdom og funksjonshemming

Foredragsholder: Postdoktor Jan Grue, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Når historier om sykdom og skade når ut i offentligheten er det gjerne under overskrifter som "Vant over kreften" eller "Etter ulykken - kjempet seg tilbake til livet". På internett florerer det av inspirerende bilder av funksjonshemmede idrettsutøvere, med undertitler som "Hva er din unnskyldning?".

Hvorfor er det så viktig med inspirasjon?

Hvilke bilder av sykdom og funksjonshemning lar vi oss inspirere av?

Hvilke oppfatninger danner vi oss av hva sykdom og funksjonshemning, og hva skjer med dem som ikke er inspirerende - eller ikke ikke lar seg inspirere?

 

Publisert 6. mars 2015 11:16 - Sist endret 27. jan. 2016 13:21