Fra villfisk til ‘fjøslaks’: Norges nye husdyr

Norge er verdens viktigste forvalter av Atlantisk villaks, men de aller fleste laksene langs kysten vår er klekket i et oppdrettsanlegg. Hva skjedde egentlig i overgangen fra vill til tam, og hva betyr denne endringen fra jordbruk til havbruk for forholdet mellom mennesker og dyr?

Viten på lørdag grafikk. Vann med oppdrettsanlegg

Hvordan trives husdyra i fangenskap, og hvordan kan vi vite noe om dette?

Dagens foredrag belyser husdyrhold i skjæringspunktet mellom villaks og tamlaks, og mellom fjøs og mærder? 

Laks: Norges viktigste husdyr?

Av Marianne E. Lien, Professor, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Hvordan ble laksen et husdyr? Hva foregår egentlig i mærda? Oppdrettslaks er nå et ‘dyr’ med samme rett til omsorg som gris og sau, men ble den lykkeligere av den grunn?.

Laksefiske i Tana

Av Gro Birgit Ween, førsteamanuensis,  Avdeling for etnografi, Kulturhistorisk museum

Hvor ‘vill’ er egentlig villaks? Hvordan påvirker fangstmetoder synet på laksen som sansende vesen? Du får også vite om hva som står på spill i Norges viktigste lakseelv, og om fiskere og forskere langs Tanas bredder.

Standardisering av ku: Om Norsk Rødt Fe.

Av Lars Risan.  Sosialantropolog
 
Hva har feavl med rasetenking å gjøre? På hvilken måte er Norsk Rødt Fe et politisk prosjekt?  Og hvordan kan vi si at Norsk Rødt Fe la grunnlaget for norsk lakseoppdrett?

Publisert 17. sep. 2015 13:22 - Sist endret 13. nov. 2015 11:48