Viten på lørdag

Viten på lørdag er populærvitenskapelige seminarer som er åpne for alle, og helt gratis! Seminarene er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Tidligere

Jenet ser inn i skjerm- selvdiagnostisering?
Tid og sted: 1. apr. 2017 13:00 - 14:30, Litteraturhuset, Amalie Skram

Jo mer selvhjulpen jo bedre? Eller har det gått for langt? Og er det sammenheng mellom grubling og bekymring og hvordan vi har det?

Demo med Jobbik -  høyrepopulistisk parti i Ungarn
Tid og sted: 26. nov. 2016 13:00 - 14:30, Litteraturhuset/ Amalie Skram

I dagens Europa ser vi økt oppslutning om ytre høyre, en gjenopplivet nasjonalisme og nye borgerverngrupper. Samtidig ser det ut til at høyreekstrem vold og terror har gått tilbake de siste tiårene. Hvordan kan disse paradoksale utviklingstrekkene forstås og forklares? 

Illustrasjonsfoto
Tid og sted: 22. okt. 2016 13:00 - 14:30, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Ruser vi oss mer eller mindre enn før? Og er det egentlig så farlig? Forskerblikk på rus. Åpent arrangement på Litteraturhuset 22. oktober 2016.

Viten på lørdag grafikk. Vann med oppdrettsanlegg
Tid og sted: 14. nov. 2015 13:00 - 14:30, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

Norge er verdens viktigste forvalter av Atlantisk villaks, men de aller fleste laksene langs kysten vår er klekket i et oppdrettsanlegg. Hva skjedde egentlig i overgangen fra vill til tam, og hva betyr denne endringen fra jordbruk til havbruk for forholdet mellom mennesker og dyr?

sportsutøver i rullestol
Tid og sted: 11. apr. 2015 13:00 - 14:30, Gamle Festsal, Urbygningen på Universitetsplassen

- Går det an å snakke om verdige og uverdige traumer?

- Stigmasykdommer og statussykdommer

- Inspirasjonsporno, eller hva vi liker å høre om sykdom og funksjonshemming