- Fikk god oppfølging som student

- Voksenlivets utfordringer gjør noen ganger at jeg savner den gode trygge studenttiden på Blindern, sier Afshan Rafiq, som er vararepresentant for Høyre på Stortinget.

Til nytte:  - Både som politiker og som dommer i Oslo Forliksråd har jeg hatt stor nytte av kunnskapen fra SV- fakultet, sier Afshan Rafiq (H).

- Hva var din tilknytning til Det samfunnsvitenskapelige fakultet?

- Jeg studerte statsvitenskap mellomfag og sosiologi grunnfag  og begynte i 1995.

- Hvordan hadde du det på den tiden du studerte?

- Trygt og trivelig. Det var et veldig godt fag- og studentmiljø på den tiden . Som ny student husker jeg spesielt godt den gode oppfølgingen jeg fikk med fadderprogrammet ved fakultet. I tillegg var det lagt opp til kurs "Ansvar for egen læring", som var veldig nyttig i begynnelsen av studiene.

-  Hva har brent seg sterkest fast i deg fra tiden ved SV-fakultetet?

- Det gode studentmiljøet. Ut over det rent faglige, var fakultetet opptatt av sosial aktivitet på. Studentene arrangerte jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og var dermed bidragsytere til egen velferd. Faglærere og ansatte deltok også aktivt på disse arrangementene.

- Tor Bjørklund var i særklasse

- Husker du noen ansatte/ medstudenter spesielt godt fra den tiden?

- Jeg husker spesielt  professor i statsvitenskap Tor Bjørklund. Han underviste meg i komparativ politikk. Hans forelesninger var av de mest interessante. Han var meget kunnskapsrik og underviste alltid med et glimt i øye. Bjørklund hadde spennende innfallsvinkler til temaer som i utgangspunktet var litt tunge og kjedelige.

- Har du hatt nytte av noe av det du lærte ved fakultetet/ på faget  idin videre karriere?

- Ja, både som politiker og som dommer i Oslo Forliksråd har jeg hatt stor nytte av kunnskapen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er  kunnskap  som har  gitt meg et solid grunnlag til å bygge videre på i min politiske virksomhet.

- Lengter du noen ganger tilbake til Blindern?

- Tiden som student var helt unik. Alt dreide seg om  studiet og om moro med venner og medstudenter. Voksenlivets utfordringer gjør noen ganger at jeg savner den gode trygge studenttiden på Blindern.

- Skap nettverk til næringslivet

- Har du noe råd/ eller en hilsen til fakultetet i anledning 50-års-jubileet?

- Jeg ønsker fakultet lykke til med et meget viktig samfunnsoppdrag, nemlig å formidle kunnskap til våre kommende generasjoner. Denne oppgaven har det hittil utført på en fremdragende måte, og jeg er sikker på at det også i fremtiden vil gjøre et enestående arbeid. Den viktigste utfordringen jeg mener fakultetet må ta fatt i er å skape et nettverk og samarbeid med norsk arbeidsgivere som studentene kan få bruk for. Det vil gjøre  overgangen fra studiet til arbeidslivet enklere.

- Hva synes du SV-fakultetet burde se som sin viktigste rolle i de neste 50 årene?

- Fakultets viktigste oppgave er å være best på å formidle kunnskap av høy kvalitet innen samfunnsfagene, og med det gi sine studenter opplæring og kompetanse slik at de kan lykkes i yrkeslivet og samfunnet generelt. Kunnskap er nøkkelen til suksess!

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 4. juni 2013 19:36 - Sist endret 4. juni 2013 19:44