Om Frokost med Bernt

Frokostene arrangeres hver torsdag på Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo. Arrangører er professor Bernt Hagtvet og stipendiat Anders Ravik Jupskås, begge ved Institutt for statsvitenskap. Dersom du ønsker å stå på mailinglisten, sender du oss et skjermbrev (e-post).

Frokost med Bernt ble arrangert for første gang i mai 2007. Siden den gang har det blitt nær 100 frokoster med ulike gjester fra norsk akademia, samfunnsliv, politikk, organisasjonssektoren og næringslivet. Blant gjestene har vært utenriksminister Jonas Gahr Støre, samfunnsforsker og redaktør Cathrine Holst, antropolog Fredrik Barth, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, forsker Bent Sofus Tranøy, Civita-leder Kristin Clemet, forfatterne Jan Erik Vold og Edvard Hoem, journalistene Magnus Takvam og Åsne Seierstad, tidligere statsminister Kåre Willoch og mange flere. Frokostene er åpne for absolutt alle - ingen påmelding er nødvendig. I Aftenposten (24.11.09) slo rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, fast at "Frokost med Bernt er et eksempel – enkelt i form, aktuelt og innsiktsfullt og en invitasjon til engasjement som går langt utover studentenes rekker".

Formål

  • styrke kontakten mellom politikere, myndigheter, forvaltningen, journalister, forfattere, næringslivet og akademia
  • vise hvordan (samfunns)vitenskaplige tenkemåter og innsikt kan bidra til å belyse viktige endringer og utfordringer i dagens samfunn
  • skape et uformelt debattforum for studenter, universitetsansatte og andre interesserte

Tid, sted og frokostmat

  • Frokostene arrangeres hver torsdag gjennom hele semesteret, klokka 08.15-10.00 i auditorium 7 i Eilert Sundts hus (SV-fakultetet) på Blindern, Universitetet i Oslo, med mindre noe annet er annonsert.

  • Frokost bestående av brød, ost, syltetøy, jus og kaffe serveres.

Frokost med Bernt finansieres for øyeblikket av Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Universitetet i Oslo. 

Av Anders Ravik Jupskås
Publisert 28. sep. 2010 12:52 - Sist endret 2. mai 2017 21:19