Demokratifrokost med Bernt: Demokrati, byråkrati og velferd

Fører demokrati til økt menneskelig velvære? Nei, hevder professor Bo Rothstein.

Frans Francken (II) - de syv handlinger av nåde. Kilde: wikicommons

Nyere forskning viser svak, ingen eller til og med negativ sammenheng mellom demokrati og velferdsnivå. Hvis det er menneskelig velferd vi er opptatt av, tyder en del på at godt styresett og kvaliteter ved offentlig forvaltning er viktigere enn demokrati og rettsstat. Hvor sikre er disse funnene? Og hva betyr de?

Bo Rothstein, August Röhss professor i statsvitenskap og leder av Quality of Government-instituttet ved Universitetet i Gøteborg, innleder til debatt om demokrati og demokratiforskningens relevans. Kommentatorer er Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap (UiO), Gaute Torsvik, professor i økonomi (UiO), og Mona Ringvej, historiker og redaktør.

Det vil bli servert frokost fra kl. 08.00. Arrangører er Demokratiprogrammet, UiO, i samarbeid med Nytt Norsk Tidsskrift. Rothsteins innledning er basert på artikkelen "Menneskelig velferd og statsvitenskapens tapte relevans" i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1 2015 som lanseres på arrangementet.
Publisert 23. feb. 2015 10:30 - Sist endret 6. juli 2017 10:32