2015

Sist endret 24. mai 2015 15:26 av Anders Ravik Jupskås

Professor Fred Lazin and associate professor Christopher Parker, two distinguished scholars on right-wing politics, will be discussing the role of contemporary far-right movements in Israel and the US.

Sist endret 6. juli 2017 10:32 av Therese Næss Marthinsen

Fører demokrati til økt menneskelig velvære? Nei, hevder professor Bo Rothstein.

Sist endret 20. sep. 2016 10:01 av Marte Sollund

Er demokrati "the only game in town" som Juan Linz så elegant formulerte det? Eller er det krefter som helst skulle sett at demokratiet ble avskaffet eller i det minste kraftig innskrenket? Hva hovedinnholdet i deres kritikk av demokratiet?