Frokost med Bernt: Norsk utenrikspolitikk: Robuste verdier og politiske prioriteringer

SV-fakultetet fyller 50 år, det er valgkamp, og det er på tide å diskutere norsk utenrikspolitikk. Hva kjennetegner norsk utenrikspolitikk og hvilke dilemmaer står et lite land som Norge ovenfor i en stadig mer globalisert verden? Utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) innleder, mens professorene Janne Haaland Matlary og Helge Hveem kommenterer.

De globale maktforholdene endrer seg. Ser vi en globalisering eller en regionalisering av verden? Norge må forstå endringene, og vi må forstå oss selv - hva er våre verdier og interesser? Dessuten må vi løfte blikket og tenke langsiktig, mener utenriksminister Espen Barth Eide.

Frokost med Bernt er tilbake. Etter et langt opphold er frokostmøtene ved SV-fakultetet under ledelse av professor Bernt Hagtvet tilbake. Utover høsten  blir det store muligheter for jevnlig intellektuelt påfyll kl. 08.15 hver torsdag på Eilert Sundts hus (bortsett fra den første frokostene som finner sted på en tirsdag). Gratis servering av frokost og kaffe til alle. Det blir rikelig med tid til å stille spørsmålene til innlederne mot slutten av møtet. Vel møtt!

Arrangør

Bernt Hagtvet og Anders Ravik Jupskås
Emneord: Frokost med Bernt, utenrikspolitikk
Publisert 28. aug. 2013 15:06 - Sist endret 5. nov. 2013 15:21