Frokost med Bernt: Forretning eller fordeling? Om styringsutfordringer i offentlig sektor

"Den første uka i 2010 var kun 35 prosent av lokaltogene rundt Oslo i rute i rushtiden. Kaldt vær, stengte svenske kjernekraftverk og manglende overføringskapasitet gjorde at kraftprisen i Midt- og Nord-Norge ble rekordhøy... Hva var det som gikk galt?".  

T-baneringen i Oslo. Foto: Wikicommons

Sitatet over er hentet fra innledningen i boken "Forretning eller fordeling? Reform av offentlige nettverkstjenester" (U-forlaget, 2011).
Gjennom analyser av jernbane-, kraft- og telesektoren, presenterer professor Claes og professor Mydske følgende tre teser:

(1) at det ikke har vært noen helhetlig tekning - eller mal - for reformene av offentlige nettverkstjenester,
(2) at infrastrukturen for disse tjenestene er glemt og
(3) at markedproduksjonen av noen av disse tjenestene skaper mer snaerere enn mindre byråkrati.

På frokosten blir det innledninger ved professor Per Kristen Mydske, professor Dag Harald Claes og professor Eli Skogerbø - alle sammen ved Universitetet i Oslo. Kommentar får vi ved Helge Strand Østtveiten (Riksrevisjonen), departementsråd Eva Hildrum (Samferdselsdepartementet) og stortingsrepresentant Gorm Kjernli (Ap).

Publisert 23. sep. 2011 11:32 - Sist endret 21. nov. 2011 12:49