Frokost med Bernt: Hva er dannelse? Og har vi bruk for det?

Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dagens og fremtidens studenter? Gir begrepet dannelse mening i dagens virkelighet? Hva er universitetenes rolle i å skape en kunnskapsfundert demokratisk kultur?

Biblioteca Malatestiana (Malatestiana Library) er et bibliotek i Cesena, Italy. Det var Europas første offentlige bibliotek. Foto: Wikicommons

Boken "Dannelse: tekning, modning og refleksjon" redigert av frokostsjef Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic er endelig ferdigstilt. I denne mursteinen av en bok (840 sider) har forfatterne samlet bidrag om dannelse fra ansatte ved læresteder for høyere utdanning i Norge og fra andre markante samfunnsdebattanter.    

På denne frokosten får vi innsiktsfulle, provoserende og tankevekkende innlegg fra medisinprofessor Jan Helge Solbakk og professor i fransk, Karin Gundersen, formann i Det Norske Studentersamfund, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, førstelektor i filosofi, Per Ariansen, stortingsrepresentant og leder av Venstre, Trine Skei Grande og 2. nestleder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Tord Lien (FrP).

Frokosten begynner med et kort kunstkvarter. To viktige kunstverk av internasjonal betydning ble anskaffet på 60-tallet fordi arkitektene og universitetet var opptatt av visuell kunsts betydning for allmenndannelsen: Constructed Head av Naum Gabo og Triptyque Noir av Magdalena Abakanowicz. Disse to verkene blir presentert av UiOs kunstforvalter, Ulla Uberg.

Publisert 31. okt. 2011 09:54 - Sist endret 1. nov. 2011 13:33