Jubileumsfrokost: Overlæreren i rampelyset: UiO i mediesamfunnet 1970-2011

Er synlighet i mediene blitt en forutsetning for å kunne ivareta universitetets kjerneoppgaver? Johannes Løvhaug innleder. Knut Olav Åmås og Harald Hornmoen kommenterer. 

Foto: Wikicommons

Idéhistoriker og journalist Johannes W. Løvhaug innleder på vår siste jubileumsfrokost. Løvhaug har arbeidet som reporter i VG og Dagbladet og kommentator i Morgenbladet. Han har også vært ansvarlig redaktør for UiOs forskningsmagasin Apollon 2001-2005. I de seneste årene har han vært forsker ved Forum for universitetshistorie og stipendiat i idehistorie ved IFIKK, UiO.

Kommentarer blir ved kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås og førsteamanuensis Harald Hornmoen (HiO). Sistnevnte ble dr.art i 2003 med en avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk på 1990-tallet. Hornmoen underviser primært på masterstudiet ved Journalistutdanningen, HiO, og han underviser i litterær journalistikk og "forskning og eksperter i journalistikken" for å nevne noe.

I Bernt Hagtvets fravær vil stipendiat Anders Ravik Jupskås lede denne frokosten. Han har lang erfaring med å formidle forskning i norsk offentlighet. 

Emneord: Frokost med Bernt, media, universitet, formidling
Publisert 19. sep. 2011 18:38 - Sist endret 30. mai 2016 12:59