Frokost med Bernt: Høyreekstrem vold i Norge og Skandinavia: Et tilbakeblikk på hendelser og voldslegitimerende retorikk

Professor Tore Bjørgo (Politihøgskolen) stiller spørsmålet om 22. juli-angrepene kom helt ut av det blå, eller fantes tegn på at noe slikt kunne skje? I forbindelse med sin doktoravhandling fra 1997 studerte Bjørgo rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Vi begynner frokosten med en debatt om studentpolitikk i Oslo. 

Rasistisk vold er på fremmarsj i hele Europa. Vi tar et historisk tilbakeblikk på miljøer og personer som stod bak slike handlinger på 1990-tallet. 

Frokost innledes imildlertid med et politisk (frokost)kvarter. 5. kandidat for SV i Oslo og tidligere leder av NSU, Ingvild Reymert møter kandidat for Høyre og formand i Den Konservative Studenterforening, Mari O. Mamre til debatt om studentpolitikk i Oslo. Debatten ledes av leder av Velferdstinget, Magnus Nystrand. 

Emneord: Frokost med Bernt, ekstremisme
Publisert 6. sep. 2011 09:15 - Sist endret 7. sep. 2011 12:39