Frokost med Bernt: Ideologiske strømninger i norsk politikk: sosialdemokratiet og konservatisme

Det nærmer seg lokalvalg i Norge. Vi diskuterer politiske ideologier på Frokost med Bernt. Innledninger ved statsviterne Dag Einar Thorsen og Øivind Bratberg, samt filosof Henrik Syse og stortingspolitiker Torbjørn Røe Isaksen. 

Bilde: Edmund Burke. Kilde: Wikicommons.

Sosialdemokratiet har siden 1930-tallet vært en sentral del av norsk politikk og samfunnsliv. Den ferske boken "Sosialdemokratiet: fortid - nåtid - framtid" (Universitetsforlaget, 2011) analyserer sosialdemokratiet som ideologi og politisk praksis. Til frokosten kommer to av boken forfattere, statsviterne D.E. Thorsen og Ø. Bratberg - begge utdannet ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. 

I tillegg til sosialdemokratisk tekning har også konservatisme vært til stede i norsk partipolitikk. Enda mer innflytelsesrik har slik tekning vært på kontinentet, og nå er konservativ tenkning i ferd med å få en renessanse i Europa. Men hva er egentlig konservatisme? «Den konservative politiker er verken ingeniør eller arkitekt. Han eller hun er vaktmester», skriver redaktørene, Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse i en annen relativt fersk bok, "Konservatisme" (Universitetetsforlaget, 2011).

Emneord: Frokost med Bernt, Ideologier
Publisert 18. aug. 2011 08:52 - Sist endret 30. aug. 2011 10:25