Breakfast with Bernt: Global lessons from 9/11 - implications for our societies and global health

Innledning ved Dr. Richard Horton, sjefsredaktør for det innflytelsesrike, medisinske tidsskriftet The Lancet, og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Kommentarer ved postdoktor Kristin Sandberg, UiO, og Dr Paul Fife, Director, Dept for Global Health, Education and Research, NORAD og tidligere Norges styremedlem i GAVI.

Kilde: Iranian 2nd year of Rahnamai textbook (Wikimedia)

Spørsmålene som vil drøftes på frokosten er følgende:

- Hva innebærer begrepet global helse?
- Hvem styrer ("governs") global helse?
- Hvilken betydning skal/bør vaar oppfatning av global helse ha for utdanning/forskning/forvaltning av ressurser - spesielt med tanke på norsk innsats på global helse?
- Hvordan kan studenters økende interesse og engasjement imøtekommes i større grad?
 
I lys av tragedien i Norge 22.juli, har Horton skrevet en kommentar i Lancet.
 
Arrangementet er et samarbeid mellom Frokost med Bernt og Norsk medisinstudentforening (Nmf).
 
Emneord: Frokost med Bernt, Helse
Publisert 18. aug. 2011 08:33 - Sist endret 22. mai 2012 12:59