Frokost med Bernt: Den siste utveien. Selvmordet som filosofisk og helsepolitisk problem

Hvorfor tar så mange som 500 mennesker livet sitt hvert år? Hvem begår selvmord og hvorfor er denne handlingen fortsatt et tabu i samfunnet? Og hva gjøres for de etterlatte?

Le Suicidé av Édouard Manet (1832-1883).

Kilde: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002.

Hvert år tar litt over 500 mennesker sitt eget liv i Norge, og slik har det vært de siste ti årene. Antallet som dør i trafikken hvert år er rundt halvparten. Likevel skrives det lite om selvmord i avisene og det er fortsatt et tabu i samfunnsdebatten. Innledning ved

  • Lillian Erichsen, generalsekretær i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
  • Stortingsrepresentant Wenche Olsen (Ap) fra Helse- og omsorgskomiteen
  • Lege spes. psykiatri Arne Thorvik. Thorvik har nylig forsvart sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Suicid som etisk fenomen – teoretiske og empiriske perspektiver "
Emneord: Frokost med Bernt
Publisert 1. apr. 2011 10:11 - Sist endret 9. mai 2011 09:22