Frokost med Bernt: Forsvarspolitiske dilemmaer

Norge angriper bakkemål i Libya, er med i opprørsbekjempelse (Counter-Insurgency) i Afghanistan og bekjemper pirater i Aden-bukten. Hvorfor? Hva går norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ut på? - Forsvarsminister Grete Faremo kommer til Frokost med Bernt og tar (ut) dine spørsmål.

 (Foto: ISAF Public Affairs)

Norge er blant de seks NATO-land som angriper bakkemål i Libya og er med i opprørsbekjempelse (Counter-Insurgency) i Afghanistan. I år har vi vært i ISAF dobbelt så lenge som i 2. verdenskrig. Vi er også med i piratbekjempelse i Aden-bukten, i operasjoner i Afrika og på Balkan, og til og med på rotasjon dette halvåret i EUs nordiske stridsgruppe. Hvorfor? Hva går norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ut på?

Emneord: Frokost med Bernt, Forsvaret, utenrikspolitikk
Publisert 1. apr. 2011 10:07 - Sist endret 3. mai 2011 14:04