Lunsj med Bernt: Europa - felles verdier og multikulturelle samfunn

Hvor går Europa, og hva betyr de universelle menneskerettighetene for europeisk sammenhold og identitet? Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland vil innlede om aktuelle politiske og institusjonelle utviklingstrekk i Europa og betydningen for menneskerettighets-situasjonen. Kommentarer ved seniorforsker Espen Daniel Hagen Olsen ved ARENA og seniorforsker Kathrine Fangen ved ISS, UiO. 

Foto: Wiki commons

Europarådet og EU forhandler i disse dager om EUs tiltredelse til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, slik Lisboa traktaten forutsetter. EU vil med dette underlegge seg den Europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg på lik linje med Europarådets øvrige 47 medlemsland, herunder Russland og Tyrkia. Samtidig vurderer en ekspertgruppe under Europarådet den økende multikulturelle sammensetningen i europeiske land og utfordringene for nasjonalt og interstatlig sammenhold i Europa. Hvor går Europa, og hva betyr de universelle menneskerettighetene for europeisk sammenhold og identitet?

Emneord: Frokost med Bernt
Publisert 25. mars 2011 18:37 - Sist endret 10. mars 2014 13:27