2011

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Blindern

Etter 6 år i regjering vaker SV rundt sperregrensen. Parlamentarisk leder i SV og statsviter, Bård Vegard Solhjell, innleder om hva han mener bør være veien videre for et sosialistisk parti i Norge anno 2011. Kommentarer ved blant andre SV-historiker Frank Rossavik.

Tid og sted: 24. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

"Den første uka i 2010 var kun 35 prosent av lokaltogene rundt Oslo i rute i rushtiden. Kaldt vær, stengte svenske kjernekraftverk og manglende overføringskapasitet gjorde at kraftprisen i Midt- og Nord-Norge ble rekordhøy... Hva var det som gikk galt?".  

Tid og sted: 17. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Lecture will be given by Dr. John Pollard, Cambridge University. Comments by Elisabetta Cassina Wolff, University of Oslo.

Tid og sted: 10. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Vi får innledninger ved blant andre Paul Bjerke i DeFacto, LO-sekretær Kristian Tangen og daglig leder i HR-Norge, Even Bolstad.

Tid og sted: 3. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dagens og fremtidens studenter? Gir begrepet dannelse mening i dagens virkelighet? Hva er universitetenes rolle i å skape en kunnskapsfundert demokratisk kultur?

Tid og sted: 20. okt. 2011 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

Tirsdag 18. oktober lanseres 9-bindsserien om Universitetet i Oslos historie. 4000 sider og 1000 illustrasjoner er endelige klare. John P. Collett, Eirinn Larsen og Fredrik W. Thue presenterer spennende bruddstykker av UiOs historie på frokost.

Tid og sted: 13. okt. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Er synlighet i mediene blitt en forutsetning for å kunne ivareta universitetets kjerneoppgaver? Johannes Løvhaug innleder. Knut Olav Åmås og Harald Hornmoen kommenterer. 

Tid og sted: 29. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Hva gikk galt med EU og eurosonen? Og hva er veien videre? Innledning ved professor og EU-ekspert Erik Oddvar Eriksen og sjefsøkonom i First, Harald Magnus Andreassen. 

Tid og sted: 22. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Innledning ved førsteamanuensis Benedicte Bull (SUM, UiO). Supplerende kommentarer ved forsker og urbefolkningsekspert Stener Ekern (NCHR, UiO).

Tid og sted: 8. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, UiO

Professor Tore Bjørgo (Politihøgskolen) stiller spørsmålet om 22. juli-angrepene kom helt ut av det blå, eller fantes tegn på at noe slikt kunne skje? I forbindelse med sin doktoravhandling fra 1997 studerte Bjørgo rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Vi begynner frokosten med en debatt om studentpolitikk i Oslo. 

Tid og sted: 1. sep. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, auditorium 7, UiO

Hva er det som utgjør det totalitæres tiltrekningskraft og appell? Hvilket eller hvilke behov var og er det totalitære et svar på?

Tid og sted: 25. aug. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Det nærmer seg lokalvalg i Norge. Vi diskuterer politiske ideologier på Frokost med Bernt. Innledninger ved statsviterne Dag Einar Thorsen og Øivind Bratberg, samt filosof Henrik Syse og stortingspolitiker Torbjørn Røe Isaksen. 

Tid og sted: 23. aug. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus

Innledning ved Dr. Richard Horton, sjefsredaktør for det innflytelsesrike, medisinske tidsskriftet The Lancet, og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Kommentarer ved postdoktor Kristin Sandberg, UiO, og Dr Paul Fife, Director, Dept for Global Health, Education and Research, NORAD og tidligere Norges styremedlem i GAVI.

Tid og sted: 19. mai 2011 12:00 - 13:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, University of Oslo

Address by Mr Kevin Rudd MP, Foreign Minister of Australia.

Tid og sted: 12. mai 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

Hvorfor tar så mange som 500 mennesker livet sitt hvert år? Hvem begår selvmord og hvorfor er denne handlingen fortsatt et tabu i samfunnet? Og hva gjøres for de etterlatte?

Tid og sted: 5. mai 2011 08:15 - 10:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, UiO

Norge angriper bakkemål i Libya, er med i opprørsbekjempelse (Counter-Insurgency) i Afghanistan og bekjemper pirater i Aden-bukten. Hvorfor? Hva går norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ut på? - Forsvarsminister Grete Faremo kommer til Frokost med Bernt og tar (ut) dine spørsmål.

Tid og sted: 4. mai 2011 12:15 - 13:15, Auditorium 3, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Blindern

Er danske for tortur? Blir hver fjerde norske kvinne slått av sin partner? Er Norge i ferd med å avkristnes? Og lever klassesamfunnet i beste velgående? Formidles meningsmålinger på en riktig måte i pressen? Professor i statsvitenskap og metodeekspert Ottar Hellevik er skeptisk og han viser noen typiske feilslutninger som presenteres i avisene. Kommentar ved Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG og Håvard Narum, politisk kommentator i Aftenposten. 

Tid og sted: 28. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Tidligere leder av Nordeuropa-Instituttet ved Humboldt-Universität zu Berlin, professor Bernd Henningsen foreleser (på engelsk) om ideén bak den tyske universitetsreformen på begynnelsen av 1800-tallet.

Ulla Uberg presenterer smakebiter fra UiOs kunstsamling. Denne uken: Blant guder og elever - "Frikvarteret" av Odd Nerdrum (1979) og Mathias Skeibroks tympanonfelt på Domus Media i sentrum.

Tid og sted: 14. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

De fleste som dro fra Polen etter EU-utvidelsen i 2004, var unge, utdannede mennesker som søkte høyere lønninger og en annen frihet i andre deler av Europa. Hvordan opplevde og opplever de møte med en norsk kultur?

Tid og sted: 7. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, UiO

Den såkalte rettsliggjøringen av politikken var et av hovedfunnene til de skandinaviske makt- og demokratiutredningene. På denne frokosten tar vi opp igjen denne debatten over et tiår etter at denne diagnosen ble presentert. Innledning ved blant andre professor og leder av den norske maktutredningen Øyvind Østerud (Universitetet i Oslo), prof. Gorm Toftegaard Nielsen (Aarhus universitet) og forsker, Fil.dr. Helena Wockelberg (Uppsala universitet).

Tid og sted: 4. apr. 2011 12:30 - 14:00, U1, kjelleren på Eilert Sundts hus, UiO

Hvor går Europa, og hva betyr de universelle menneskerettighetene for europeisk sammenhold og identitet? Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland vil innlede om aktuelle politiske og institusjonelle utviklingstrekk i Europa og betydningen for menneskerettighets-situasjonen. Kommentarer ved seniorforsker Espen Daniel Hagen Olsen ved ARENA og seniorforsker Kathrine Fangen ved ISS, UiO. 

Tid og sted: 31. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Kunstforvalter Ulla UBerg presenterer "Frikvarteret" av Odd Nerdrum og biograf, professor Tore Rem vil innlede om de delene av det bjørneboeske tankegodset som i dag fortoner seg som utfordrende og problematisk, før han analyserer Bjørneboe-rollen. Hvordan var den mulig? Hva kan vi lære av den? I hvilken grad er den overførbar?

Frokosten innledes imidlertid med et 'Studentpolitisk kvarter'. Debattanter er leder av Studenparlamentet og representant for Sosialdemokratene, Aksel Braanen Sterri, Mari O. Mamre fra Blå liste og Andreas Rindal fra Venstrealliansen.

Tid og sted: 24. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

I likhet med da Tsjernobylkatastrofen var et faktum i 1986, har utviklingen ved Fukushimareaktorene i Japan de seneste dagene satt i gang den politiske debatten om kjernekraft og atomreaktorer i mange europeiske stater. Men hva er egentlig likhetene mellom katastrofen den gang og den utviklingen vi er vitne til i Japan? Innledninger ved stipendiat Sunniva Rose og førsteamanuensis Sunniva Siem, begge ved Universitetet i Oslo. 

Tid og sted: 17. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Er et folkelig opprør, slik vi har sett i Tunis og Egypt, mulig på Cuba? Hva må til for at det skal skje? Denne frokosten er en samtale med den cubanske opposisjonelle Normando Hernandez Gonzalez.

Tid og sted: 10. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Sosiolog Dag Østerberg mener John Rawls' teorier om rettferdig fordeling legitimerer et samfunn hvor økonomiske forskjeller ikke er et problem så lenge den totale kaka blir større og de på bunn også får mer - og at dette gjør Rawls uinteressant for den norske venstresiden. Kommentar ved filosof Andreas Føllesdal.