Frokost med Bernt - Side 2

Tid og sted: 28. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Tidligere leder av Nordeuropa-Instituttet ved Humboldt-Universität zu Berlin, professor Bernd Henningsen foreleser (på engelsk) om ideén bak den tyske universitetsreformen på begynnelsen av 1800-tallet.

Ulla Uberg presenterer smakebiter fra UiOs kunstsamling. Denne uken: Blant guder og elever - "Frikvarteret" av Odd Nerdrum (1979) og Mathias Skeibroks tympanonfelt på Domus Media i sentrum.

Tid og sted: 14. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

De fleste som dro fra Polen etter EU-utvidelsen i 2004, var unge, utdannede mennesker som søkte høyere lønninger og en annen frihet i andre deler av Europa. Hvordan opplevde og opplever de møte med en norsk kultur?

Tid og sted: 7. apr. 2011 08:15 - 10:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, UiO

Den såkalte rettsliggjøringen av politikken var et av hovedfunnene til de skandinaviske makt- og demokratiutredningene. På denne frokosten tar vi opp igjen denne debatten over et tiår etter at denne diagnosen ble presentert. Innledning ved blant andre professor og leder av den norske maktutredningen Øyvind Østerud (Universitetet i Oslo), prof. Gorm Toftegaard Nielsen (Aarhus universitet) og forsker, Fil.dr. Helena Wockelberg (Uppsala universitet).

Tid og sted: 4. apr. 2011 12:30 - 14:00, U1, kjelleren på Eilert Sundts hus, UiO

Hvor går Europa, og hva betyr de universelle menneskerettighetene for europeisk sammenhold og identitet? Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland vil innlede om aktuelle politiske og institusjonelle utviklingstrekk i Europa og betydningen for menneskerettighets-situasjonen. Kommentarer ved seniorforsker Espen Daniel Hagen Olsen ved ARENA og seniorforsker Kathrine Fangen ved ISS, UiO. 

Tid og sted: 31. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Kunstforvalter Ulla UBerg presenterer "Frikvarteret" av Odd Nerdrum og biograf, professor Tore Rem vil innlede om de delene av det bjørneboeske tankegodset som i dag fortoner seg som utfordrende og problematisk, før han analyserer Bjørneboe-rollen. Hvordan var den mulig? Hva kan vi lære av den? I hvilken grad er den overførbar?

Frokosten innledes imidlertid med et 'Studentpolitisk kvarter'. Debattanter er leder av Studenparlamentet og representant for Sosialdemokratene, Aksel Braanen Sterri, Mari O. Mamre fra Blå liste og Andreas Rindal fra Venstrealliansen.

Tid og sted: 24. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

I likhet med da Tsjernobylkatastrofen var et faktum i 1986, har utviklingen ved Fukushimareaktorene i Japan de seneste dagene satt i gang den politiske debatten om kjernekraft og atomreaktorer i mange europeiske stater. Men hva er egentlig likhetene mellom katastrofen den gang og den utviklingen vi er vitne til i Japan? Innledninger ved stipendiat Sunniva Rose og førsteamanuensis Sunniva Siem, begge ved Universitetet i Oslo. 

Tid og sted: 17. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Er et folkelig opprør, slik vi har sett i Tunis og Egypt, mulig på Cuba? Hva må til for at det skal skje? Denne frokosten er en samtale med den cubanske opposisjonelle Normando Hernandez Gonzalez.

Tid og sted: 10. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Sosiolog Dag Østerberg mener John Rawls' teorier om rettferdig fordeling legitimerer et samfunn hvor økonomiske forskjeller ikke er et problem så lenge den totale kaka blir større og de på bunn også får mer - og at dette gjør Rawls uinteressant for den norske venstresiden. Kommentar ved filosof Andreas Føllesdal.

Tid og sted: 3. mars 2011 08:15 - 10:00, Aud 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

'I fremtiden skal vi leve av kunnskap', er et dominerende mantra i den nordiske offentligheten. Det innebærer en stadig større  samfunnoppgave for universitetene. Men hva kan dagens forskningsuniversiteter egentlig forvente av studentene de får inn?

Tid og sted: 24. feb. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Høyesterettsadvokat Cato Schiøtz vil holde et foredrag om Rudolf Steiner og hans virkningshistorie. Er Steiners filosofi en bisarr overtro eller livgivende åndsimpuls?, spør vi.

Tid og sted: 10. feb. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

How, why and to what extent have human rights been violated in the so-called "war against terror"? Introduction by Martin Scheinin, the UN Special Rapporteur for human rights and counter-terrorism. He is also Professor of Public International Law at the European University Institute in Florence, and an expert of international law, human rights and constitutional law. Comments by Jon Wessel-Aas, who is Secretary General of International Commission of Jurists in Norway.

Tid og sted: 3. feb. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Innledning ved Gerald Sentongo som jobber for SMUG (Sexual Minorities Uganda).

Dessverre ble denne frokosten mer aktuell enn vi hadde regnet med: Forrige uke ble en av Ugandas mest kjente homoaktivister, David Kato, drept etter at en stor avis hadde uttrykt et ønske om han skulle henges. Kato har kjempet for de homofiles rettigheter siden 1998 og han har stått opp mot myndigheter og journalister som i de senere årene har iversatt intense anti-homo kampanjer og vedtatt lovforslag i den hensikt å sperre homofile inne eller henrette dem.

Tid og sted: 27. jan. 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus

Innvandrings- og integreringspolitikk er politisk sprengstoff. Regjeringen har satt den en rekke utvalg som skal se på utfordringer og muligheter ved økende migrasjon. Hva skal og kan disse utvalgene bidra med? Vi får besøk av professor Knut Kjeldstadli fra inkluderingsutvalget, professor Grete Brochmann fra Brochmann-utvalget og Sturla Stålsett fra Stålsett-utvalget.

Tid og sted: 18. nov. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, UiO

I samarbeid med Studentersamfundet ved Universitetet i Oslo, inviterer vi til en avbalansert og kunnskapsrik samtale om religiøse grupper og livssynsminoriteters betingelser i det norske samfunnet. Blant de som deltar er forsker Cora Alexa Døving, prest Trond Bakkevig og dominikanerbror og samfunnsdebattant, Arnfinn Haram. 

Tid og sted: 11. nov. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, UiO

I samarbeid med tidsskriftet argument arrangerer vi denne uken frokost om temaet sex. Hvorfor har vi forskjellige kjønn? Hva er forskjellen? Hvorfor har vi sex? Er det slik at et av kjønnene har mest nytte/glede av sex? Hvordan kan biologiske forskningsresultater og kjønnsforskningsresultater brukes sammen for en bedre forståelse av sex? Innledninger ved sosiolog Hannah Helseth og zoolog Torfinn Ørmen. 

Tid og sted: 4. nov. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilerts Sundts hus, UiO

Ruth Maier was a Jewish refugee from Vienna, who came to Norway in 1939. Three years later she was killed in Auschwitz, only 22 years old. However, Ruth Maier wrote diaries her whole life, and at this breakfast parts from her diaries will be read by the Jewish author and professor of English at New York City College, Mark Mirsky. 

Tid og sted: 21. okt. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilerts Sundts hus, UiO

I Norge har nye bokutgivelser og uttalelser fra norske styrker satt krigen i Afghanistan på dagsorden: Hvorfor er vi i Afghanistan? Hvordan går det i Afghanistan? Hva gjør norske styrker i Afghanistan? Virker det? Innledning ved forsvarssjef Harald Sunde. Kommentar ved blant andre professor i internasjonal politikk ved UiO, Janne Haaland Matlary.

Tid og sted: 14. okt. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilerts Sundts hus, UiO

Flere spår at vi nærmer oss "End the University as We Know It", slik professor Mark C. Taylor formulerer det i N.Y. Times, 26. april, 2009. Men hvis dagens universiteter skal se annerledes ut om tyve-tredve år, hvordan ønsker vi at de skal være? 

Tid og sted: 7. okt. 2010 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilerts Sundts hus, UiO

Hva slags personer trenger vi på Stortinget? Hvordan kan parlamentet styrke sin makt?

Tid og sted: 23. sep. 2010 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, UiO

Denne uken tar vi opp en av de mest kjente styreformene i historien: Diktaturet. Flere stater i verden i dag kan uten tvil klassifiseres som diktaturer. Hva kjennetegner disse statene? Innledning ved blant andre statsviter og antropolog Iver Neumann (NUPI) og stipendiat Dag Einar Thorsen (ISV, UiO), samt at Stefanie Jenssen skal fortelle om diktatur fra innsiden: Mitt liv i Den tyske demokratiske republikken (DDR).

Tid og sted: 16. sep. 2010 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, UiO

Gode intensjoner medfører ikke alltid gode resultater. I Sverige har boken ”Sveriges Afrikanska krig” (Timbro, 2008) skapt stor debatt. På denne frokosten får vi innledning av den forfatteren av nevnte bok, Bengt Nilsson. Nilsson er frilansjournalist og han har gitt ut en rekke bøker og produsert flere filmer. Kommentar blir ved direktør i NORAD, Poul Engberg-Pedersen. Frokosten er forøvrig et samarbeid med Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2010 (se under). 

Tid og sted: 9. sep. 2010 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, UiO

Har De forente nasjoner har den organisatoriske oppbygningen som skal til for å handle både effektivt og legitimt i møte med de utfordringer vi står ovenfor i dagens globale verden? I hvilken grad representerer FN og G20 ulike organisasjonsprinsipper i internasjonal politikk, og hva er fordeler og ulemper ved disse med henblikk på representativitet, effektivitet og legitimitet? Innledning ved utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). Kommentar ved filosof og forsker på PRIO, Henrik Syse.

Tid og sted: 2. sep. 2010 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, UiO

Electoral Systems are perhaps the most central institution in a democracy, many scholars argue. However, as every political institution, electoral systems are the result of complex negotiations, compromises, and experiments conducted over several years. In New Zealand they have recently changed from a "British system" to a "German system" - although not without dissatisfaction. In Britain the complex - and some argued bizarrely unfair - electoral system did emerge as a central issue in the recent election. In Norway the two right-wing parties also called attention to the electoral system after loosing the 2009 elections. At this breakfast two leading experts - associate professor Raymond Miller from The University of Auckland and professor Bernt Aardal (ISF, UiO) - will discuss different aspects of electoral systems.

Tid og sted: 31. aug. 2010 08:15 - 09:30, Eilert Sundts hus, UiO

Den eneste som aldri dukket i bryllupet mellom sin sønn Sigurd og Bjørnsons datter Bergljot, var Henrik Ibsen. I forestillingen "Bryllupet på Aulestad" møter vi en fortvilet, sår og frustrert Bjørnson som nærmest trygler om at Ibsen skal komme i barnas bryllup. Stykket er skrevet av Morten Jostad, og tar utgangspunkt i brevene mellom Ibsen og Bjørnson og biografiene om de to forfatterne. Jostad bor på Lillehammer og er en av Norges mest profilerte skuespillere. Tekstene skriver han selv og stykkene fremføres i form av et enmannsteater.

Tid og sted: 26. aug. 2010 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, UiO

Mange har et særs anstrengt og uforsonelig forhold til døden. "Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være til stede når det skjer", har den kjente regissøren Woody Allen sagt en gang. På denne frokosten får vi besøk av sosialmedisiner og samfunnskritiker Per Fugelli, som kommer for å dele sine refleksjoner omkring døden. Er det kulturelle forskjeller med hensyn til hvordan vi takler Døden? Hans nye bok "Døden, skal vi danse" kommer ut på U-forlaget 18.august, og dypest sett handler boken om hvordan både mennesket og samfunnet kan tjene på et ærligere samliv med døden.