Frokost med Bernt

Frokost med Bernt er "... en av de viktigste deloffentlighetene i hovedstaden: Flere ganger månedlig møtes flere enn 200 mennesker for å drøfte brennbare problemer i kultur og samfunn: tidlig om morgenen, i to stive timer, med frokost, gratis og åpent for alle". (Aftenpostens kultur- og debattredaktør, Knut Olav Åmas, 30.01.09). Arrangører er professor Bernt Hagtvet og stipendiat Anders Ravik Jupskås. Noen frokoster er opptak på fakultetets medieside.

Tidligere

Tid og sted: 27. mai 2015 08:15 - 10:00, Auditorium 3, Faculty of Social Science, University of Oslo

Professor Fred Lazin and associate professor Christopher Parker, two distinguished scholars on right-wing politics, will be discussing the role of contemporary far-right movements in Israel and the US.

Tid og sted: 19. mars 2015 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Det samfunnsvitenskapelig fakultetet, Universitetet i Oslo

Er demokrati "the only game in town" som Juan Linz så elegant formulerte det? Eller er det krefter som helst skulle sett at demokratiet ble avskaffet eller i det minste kraftig innskrenket? Hva hovedinnholdet i deres kritikk av demokratiet?

Tid og sted: 26. feb. 2015 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Det samfunnsvitenskapelig fakultetet, Universitetet i Oslo

Fører demokrati til økt menneskelig velvære? Nei, hevder professor Bo Rothstein.

Tid og sted: 7. nov. 2013 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Hvorfor bør det offentlige Norge lære av norske veteraner? Forsvarets veteraninspektør, generalmajor Robert Mood kommer til årets siste Frokost med Bernt.

Tid og sted: 17. okt. 2013 08:15 - 10:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

"Er Eichmanns ondskap 'banal'?", spør Bernt Hagtvet på denne frokosten. Han vil - i lys av Hannah Arendts filosofi - diskutere ondskapens plass i totalitære diktaturer. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, vil deretter dykke ned i de grusomme erfaringene fra folkemordet i Rwanda og i tidligere Jugoslavia.

Tid og sted: 26. sep. 2013 08:15 - 10:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Innledning ved Dr. Vemund Aarbakke, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Det aristoteliske universitetet i Thessaloniki.

Tid og sted: 12. sep. 2013 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lecture by Laurence Whitehead (Oxford University), who is an expert on British Politics. Comments by the author of "Skyggebilder av Storbritannia" (Cappelen Damm, 2013), Øivind Bratberg (University of Oslo).

Tid og sted: 3. sep. 2013 08:15 - 10:00, Plassen mellom SV-fakultetet og HF-fakultetet

SV-fakultetet fyller 50 år, det er valgkamp, og det er på tide å diskutere norsk utenrikspolitikk. Hva kjennetegner norsk utenrikspolitikk og hvilke dilemmaer står et lite land som Norge ovenfor i en stadig mer globalisert verden? Utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) innleder, mens professorene Janne Haaland Matlary og Helge Hveem kommenterer.

Tid og sted: 1. des. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Blindern

Etter 6 år i regjering vaker SV rundt sperregrensen. Parlamentarisk leder i SV og statsviter, Bård Vegard Solhjell, innleder om hva han mener bør være veien videre for et sosialistisk parti i Norge anno 2011. Kommentarer ved blant andre SV-historiker Frank Rossavik.

Tid og sted: 24. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

"Den første uka i 2010 var kun 35 prosent av lokaltogene rundt Oslo i rute i rushtiden. Kaldt vær, stengte svenske kjernekraftverk og manglende overføringskapasitet gjorde at kraftprisen i Midt- og Nord-Norge ble rekordhøy... Hva var det som gikk galt?".  

Tid og sted: 17. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Lecture will be given by Dr. John Pollard, Cambridge University. Comments by Elisabetta Cassina Wolff, University of Oslo.

Tid og sted: 10. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Vi får innledninger ved blant andre Paul Bjerke i DeFacto, LO-sekretær Kristian Tangen og daglig leder i HR-Norge, Even Bolstad.

Tid og sted: 3. nov. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dagens og fremtidens studenter? Gir begrepet dannelse mening i dagens virkelighet? Hva er universitetenes rolle i å skape en kunnskapsfundert demokratisk kultur?

Tid og sted: 20. okt. 2011 08:15 - 10:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

Tirsdag 18. oktober lanseres 9-bindsserien om Universitetet i Oslos historie. 4000 sider og 1000 illustrasjoner er endelige klare. John P. Collett, Eirinn Larsen og Fredrik W. Thue presenterer spennende bruddstykker av UiOs historie på frokost.

Tid og sted: 13. okt. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Er synlighet i mediene blitt en forutsetning for å kunne ivareta universitetets kjerneoppgaver? Johannes Løvhaug innleder. Knut Olav Åmås og Harald Hornmoen kommenterer. 

Tid og sted: 29. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Hva gikk galt med EU og eurosonen? Og hva er veien videre? Innledning ved professor og EU-ekspert Erik Oddvar Eriksen og sjefsøkonom i First, Harald Magnus Andreassen. 

Tid og sted: 22. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

Innledning ved førsteamanuensis Benedicte Bull (SUM, UiO). Supplerende kommentarer ved forsker og urbefolkningsekspert Stener Ekern (NCHR, UiO).

Tid og sted: 8. sep. 2011 08:15 - 10:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, UiO

Professor Tore Bjørgo (Politihøgskolen) stiller spørsmålet om 22. juli-angrepene kom helt ut av det blå, eller fantes tegn på at noe slikt kunne skje? I forbindelse med sin doktoravhandling fra 1997 studerte Bjørgo rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Vi begynner frokosten med en debatt om studentpolitikk i Oslo. 

Tid og sted: 1. sep. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, auditorium 7, UiO

Hva er det som utgjør det totalitæres tiltrekningskraft og appell? Hvilket eller hvilke behov var og er det totalitære et svar på?

Tid og sted: 25. aug. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Det nærmer seg lokalvalg i Norge. Vi diskuterer politiske ideologier på Frokost med Bernt. Innledninger ved statsviterne Dag Einar Thorsen og Øivind Bratberg, samt filosof Henrik Syse og stortingspolitiker Torbjørn Røe Isaksen. 

Tid og sted: 23. aug. 2011 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus

Innledning ved Dr. Richard Horton, sjefsredaktør for det innflytelsesrike, medisinske tidsskriftet The Lancet, og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Kommentarer ved postdoktor Kristin Sandberg, UiO, og Dr Paul Fife, Director, Dept for Global Health, Education and Research, NORAD og tidligere Norges styremedlem i GAVI.

Tid og sted: 19. mai 2011 12:00 - 13:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, University of Oslo

Address by Mr Kevin Rudd MP, Foreign Minister of Australia.

Tid og sted: 12. mai 2011 08:15 - 10:00, Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

Hvorfor tar så mange som 500 mennesker livet sitt hvert år? Hvem begår selvmord og hvorfor er denne handlingen fortsatt et tabu i samfunnet? Og hva gjøres for de etterlatte?

Tid og sted: 5. mai 2011 08:15 - 10:00, Aud 1, Eilert Sundts hus, UiO

Norge angriper bakkemål i Libya, er med i opprørsbekjempelse (Counter-Insurgency) i Afghanistan og bekjemper pirater i Aden-bukten. Hvorfor? Hva går norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk ut på? - Forsvarsminister Grete Faremo kommer til Frokost med Bernt og tar (ut) dine spørsmål.

Tid og sted: 4. mai 2011 12:15 - 13:15, Auditorium 3, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Blindern

Er danske for tortur? Blir hver fjerde norske kvinne slått av sin partner? Er Norge i ferd med å avkristnes? Og lever klassesamfunnet i beste velgående? Formidles meningsmålinger på en riktig måte i pressen? Professor i statsvitenskap og metodeekspert Ottar Hellevik er skeptisk og han viser noen typiske feilslutninger som presenteres i avisene. Kommentar ved Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG og Håvard Narum, politisk kommentator i Aftenposten.