Eilert Sundt jubileumsforelesning: Why We Post – the anthropology of social media

Er privatlivet truet av sosiale medier? Mister vi rett og slett  konsentrasjonsevnen?  Daniel Miller er professor i antropologi ved University College London (UCL) og har forsket mye på sosiale medier.  Han er en av fem Eilert Sundt-forelesere  i anledning 200-årsjubileet.

 

"Why We Post – the anthropology of social media" er tittelen på Daniel Millers Eilert Sundt-forelesning. Han er invitert av  Sosialantropologisk institutt. Miller har forsket på effekten av sosiale medier, som stadig diskuteres: Er ungdommen hekta på 'selfies'?, Mister vi hverandre av syne fordi vi hele tiden sjekker hva som skjer andre steder enn der vi er? Og får vi ødelagt evnen til å konsentrere oss over tid?

Daniel Miller vil  presentere forskningsresultater om bruk av sosiale medier. Resultatene, som er basert på studier i åtte ulike land, viser hvordan etnografisk forskning kan gi innblikk i både bruk  og betydning av sosiale  medier, i forhold til blant annet kjønn, individualisme og politikk.

Les mer om Miller og hans forskning.

 

 

 

 

Publisert 14. juni 2017 15:10 - Sist endret 18. aug. 2017 10:27