Eilert Sundt jubileumsforelesning: Climate, conflict and economic development: The next 50 years

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Basert på egen og andres forskning vil Miguel diskutere hvordan ekstreme klimaendringer påvirker økonomien.

 

Miguel ser på hvordan klimaendringer gir ressursknapphet og hvordan det kan føre til voldelig konflikt. Han vil ha særlig konsentrere seg om konsekvensene for Afrikas økonomiske utvikling.

Ted Miguel er professor i økonomi ved University of California, Berkeley.

Publisert 14. juni 2017 15:24 - Sist endret 18. aug. 2017 10:26