Aktuelle saker fra hele SV - Side 15

Publisert 6. okt. 2016 09:57

Vi liker kjøtt, men vi liker ikke tanken på at vi spiser et dyr. Forskere konkluderer nå med at vi tenker oss vekk fra hva vi egentlig spiser, for hvis vi tenker oss om, mister vi appetitten.

Erik Henningsen
Publisert 4. okt. 2016 13:34

Seminarer og kurs i arbeidslivet blir ofte latterliggjort i offentlige debatter. Hva er det som gjør at vi likevel deltar? Erik Henningsen forsvarer sin PhD-avhandling torsdag 6. oktober.

PSI i Brussel
Publisert 4. okt. 2016 13:15

- SV-fakultetet ønsker å finne frem til aktuelle søkere og legge til rette for at flere gode søknader kan sendes Brussel, skriver forskningsdekan Tim Brennen, inspirert av tur i regi av Psykologisk institutt.

Publisert 4. okt. 2016 13:12

Forskere og ansatte fra SV- fakultetet satte spor etter seg både på forskningsdagene på Litteraturhuset og på forskningstorget i september. Det handlet om flyktninger, om inkludering og utenforskap og om klima.

Publisert 3. okt. 2016 14:13

TIK blir vertskap for et nytt senter - OSIRIS - som i åtte år framover skal analysere impact, eller oversatt til norsk: ringvirkningene av forskning i samfunnet. 13. oktober er det åpningskonferanse.

Publisert 3. okt. 2016 10:05

Rustne maskiner og bygg i ruiner er ikke bare skrot. Wenzel Geissler har forsket på hvordan minner fra en storhetstid fortsatt skaper følelser og mening.

Publisert 2. okt. 2016 18:27

- Vi trenger en økt bevissthet om ryddighet og ordentlighet i arbeidet, sier professor ved Psykologisk institutt Anne Inger Helmen Borge. Hun skal lede UiOs Forskningsetiske utvalg.

Publisert 30. sep. 2016 10:03

PLATO åpner snart for søkere til 15 nye PhD-stillinger ved ulike europeiske universiteter, med oppstart i september/oktober 2017.

Gastón Gordillo
Publisert 29. sep. 2016 13:32

Gastón Gordillo holder årets Eilert Sundt-forelesning. Sosialantropologen analyserer hvordan voldelige omforminger av terrengets form og struktur påvirker lokale innbyggere, trær og dyr.

Ståle Wig
Publisert 23. sep. 2016 14:47

Fem år på universitetet lærer deg mye nyttig, men også dette: Å skrive uforståelig skriver Ståle Wig og Henrik H. Svensen.

 Les hele artikkelen i Morgenbladet.

cityscape
Publisert Sep. 23, 2016 12:43 PM

While Palestinians see the Israeli occupation as the core of the conflict, Israelis defend the occupation in terms of their security.

cityscape
Publisert 23. sep. 2016 12:36

Mens palestinerne ser på Israels okkupasjon som kjernen i konflikten, forsvarer israelerne okkupasjonen ut fra egen sikkerhet

Publisert 23. sep. 2016 11:36

Norske helsemyndigheter har ikke opprettet et eget oppfølgingsprogram for barn født av rusavhengige mødre, trass i at denne gruppen har behov for det.

Gammel reklame for amfetaminer
Publisert 23. sep. 2016 11:35

Willy Pedersen

Publisert 23. sep. 2016 05:05

Det tener UiO-leiinga til ære at dei har bestemt at denne saka skal gjennomgåast på nytt for å finna ut om det er noko i påstandane frå den kvinnelege forskaren om at den omtalte medisinprofessoren både pressa henne ut av forskargruppa og publiserte forskingsresultata hennar som sine eigne, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

OSIRIS logo
Publisert Sep. 22, 2016 3:56 PM

What does it take for research to make a difference in society?

OSIRIS logo
Publisert 21. sep. 2016 09:49

Hva skal til for at forskning skal gjøre en forskjell i samfunnet?

Nei, takk.
Publisert 20. sep. 2016 13:29

Foreldrene gleder seg over at Europas største taxfree åpner på Gardermoen. Barna deres slutter å drikke. Av Willy Pedersen, fra Aftenposten, 11. sept. 2016

"God made grass"
Publisert 20. sep. 2016 13:24

Hasj er farlig, men de aller fleste forskere mener at alkohol er farligere. Det hører du aldri Mina Gerhardsen si. Av Willy Pedersen, fra Aftenposten 14. sept. 2016.

Publisert 19. sep. 2016 09:34

Hvordan får du kontakt med folk? Hvilke teknologiske dingser bør du ha med? Hva er et funn og hva er bare prat? Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen har skrevet håndbok om feltarbeid der studenter deler morsomme og vanskelige erfaringer fra sine første turer i felt.

Publisert 15. sep. 2016 14:37

Thomas Hylland Eriksen er første forsker ut i en ny filmserie, der profiler fra SV-fakultetet tar for seg de store globale utfordringene. Han er også deltakende ordstyrer på Forkningsdagene 21. september, der klima og (lite) handling er tema.

Barn klemmer og smiler utenfor teltene på forskningsdagene
Publisert 15. sep. 2016 14:36

På forskningstorget 23. og 24. sepember kan du føle nærmere på hvordan det er å være flyktning, på utenforskap og  på grenser for norskhet. 

Publisert Sep. 15, 2016 10:43 AM

C-REX invites master students at the University of Oslo to present their ideas and drafts for their master thesis to the C-REX researchers.

Publisert 14. sep. 2016 13:23

Børge Brende talte om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor da han gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2016.

Caring for aging parents
Publisert Sep. 13, 2016 4:04 PM

Providing care for ageing parents can corrode your health more than raising your children, according to a new study. But while the state has generous welfare schemes for parents, there is little work leave to be had when it's mum or dad that needs your help