Aktuelle saker fra hele SV - Side 14

Ståle Wig
Publisert 23. sep. 2016 14:47

Fem år på universitetet lærer deg mye nyttig, men også dette: Å skrive uforståelig skriver Ståle Wig og Henrik H. Svensen.

 Les hele artikkelen i Morgenbladet.

cityscape
Publisert Sep. 23, 2016 12:43 PM

While Palestinians see the Israeli occupation as the core of the conflict, Israelis defend the occupation in terms of their security.

cityscape
Publisert 23. sep. 2016 12:36

Mens palestinerne ser på Israels okkupasjon som kjernen i konflikten, forsvarer israelerne okkupasjonen ut fra egen sikkerhet

Publisert 23. sep. 2016 11:36

Norske helsemyndigheter har ikke opprettet et eget oppfølgingsprogram for barn født av rusavhengige mødre, trass i at denne gruppen har behov for det.

Gammel reklame for amfetaminer
Publisert 23. sep. 2016 11:35

Willy Pedersen

journal cover
Publisert Sep. 23, 2016 11:21 AM

Willy Pedersen and Tilmann von Soest

journal cover
Publisert Sep. 23, 2016 11:14 AM

Willy Pedersen, Eivind Grip Fjær, Paul Gray and Tillman von Soest.

journal cover
Publisert Sep. 23, 2016 10:52 AM

Eivind Grip Fjær, Willy Pedersen, Tilmann von Soest & Paul Gray

journal cover
Publisert Sep. 23, 2016 10:42 AM

Willy Pedersen, Heith Copes &  Sveinung Sandberg

Publisert Sep. 23, 2016 10:35 AM

Willy Pedersen and Anders Bakken

Publisert 23. sep. 2016 05:05

Det tener UiO-leiinga til ære at dei har bestemt at denne saka skal gjennomgåast på nytt for å finna ut om det er noko i påstandane frå den kvinnelege forskaren om at den omtalte medisinprofessoren både pressa henne ut av forskargruppa og publiserte forskingsresultata hennar som sine eigne, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

OSIRIS logo
Publisert Sep. 22, 2016 3:56 PM

What does it take for research to make a difference in society?

journal cover
Publisert Sep. 22, 2016 2:15 PM

by Willy Pedersen and Tilmann von Soest.

journal cover
Publisert Sep. 22, 2016 2:00 PM

by Willy Pedersen, Anders Bakken and Tilmann von Soest

journal cover
Publisert Sep. 22, 2016 1:50 PM

Eivind Grip Fjær, Willy Pedersen and Sveinung Sandberg

Publisert Sep. 22, 2016 1:35 PM

by Eivind Grip Fjær,  Willy Pedersen and Sveinung Sandberg

Journal cover
Publisert Sep. 22, 2016 1:25 PM

by Eivind Grip Fjær and Willy Pedersen

OSIRIS logo
Publisert 21. sep. 2016 09:49

Hva skal til for at forskning skal gjøre en forskjell i samfunnet?

Nei, takk.
Publisert 20. sep. 2016 13:29

Foreldrene gleder seg over at Europas største taxfree åpner på Gardermoen. Barna deres slutter å drikke. Av Willy Pedersen, fra Aftenposten, 11. sept. 2016

"God made grass"
Publisert 20. sep. 2016 13:24

Hasj er farlig, men de aller fleste forskere mener at alkohol er farligere. Det hører du aldri Mina Gerhardsen si. Av Willy Pedersen, fra Aftenposten 14. sept. 2016.

Publisert 19. sep. 2016 09:34

Hvordan får du kontakt med folk? Hvilke teknologiske dingser bør du ha med? Hva er et funn og hva er bare prat? Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen har skrevet håndbok om feltarbeid der studenter deler morsomme og vanskelige erfaringer fra sine første turer i felt.

Publisert 15. sep. 2016 14:37

Thomas Hylland Eriksen er første forsker ut i en ny filmserie, der profiler fra SV-fakultetet tar for seg de store globale utfordringene. Han er også deltakende ordstyrer på Forkningsdagene 21. september, der klima og (lite) handling er tema.

Barn klemmer og smiler utenfor teltene på forskningsdagene
Publisert 15. sep. 2016 14:36

På forskningstorget 23. og 24. sepember kan du føle nærmere på hvordan det er å være flyktning, på utenforskap og  på grenser for norskhet. 

Publisert Sep. 15, 2016 10:43 AM

C-REX invites master students at the University of Oslo to present their ideas and drafts for their master thesis to the C-REX researchers.

Publisert 14. sep. 2016 13:23

Børge Brende talte om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor da han gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2016.