Aktuelle saker fra hele SV - Side 14

Publisert Oct. 18, 2016 3:41 PM

by Mats Lillehagen

Publisert Oct. 18, 2016 3:30 PM

by Gunn Elisabeth Birkelund

cityscape, old versus new. Kowloon Island
Publisert 17. okt. 2016 14:23

Kinas enorme økonomiske vekst har løftet millioner ut av fattigdom og hevet innbyggernes levestandard. Baksiden av medaljen er økende inntektsforskjeller.

The Washington Post
Publisert 14. okt. 2016 13:12

Målfrid Braut-Hegghammer har skrevet på The Washington Post sin prestisjefylle blogg Monkey Cage om hvorfor noen diktatorer har større sannsynlighet for å lykkes med å anskaffe atomvåpen. Du kan lese hele artikkelen på bloggen.

Skolebarn
Publisert 14. okt. 2016 10:20

Nå kan vi se fremveksten av en ny, etnisk sammensatt norsk middelklasse. Det er et paradoks. Av Are Skeie Hermansen.

Utlendingsinternatet på Trandum
Publisert 14. okt. 2016 10:14

Et fengsel er tryggere for de innsatte enn utlendingsinternatet på Trandum. I fengsel vekkes man ikke om natten for å sendes til et land man rømte fra. Av Liridona Gashi.

Multi ethnic children
Publisert 14. okt. 2016 09:46

Barn av innvandrere tar mye mer utdanning og tjener langt bedre enn sine foreldre.

Publisert 13. okt. 2016 05:15

Leder Anne Inger Helmen Borge i Forskningsetisk utvalg spør gjerne UiOs kommunikasjonsdirektør om råd før hun uttaler seg i media. – Ikke tillitvekkende, advarer professor i medisinsk etikk.  

Publisert Oct. 12, 2016 3:30 PM

by Viktoria Spaiser, Peter Hedström, Shyam Ranganathan, Kim Jansson, Monica K. Nordvik, and David J. T. Sumpter.

Publisert Oct. 12, 2016 3:14 PM

by Viktoria Spaiser, Richard P. Mann, Mats Lillehagen, Gunn Elisabeth Birkelund.

Publisert Oct. 12, 2016 3:11 PM

by Jansson, Birkelund & Lillehagen

Publisert Oct. 12, 2016 3:07 PM

by Felix Elwert

Publisert Oct. 12, 2016 3:07 PM

by Felix Elwert

Publisert Oct. 12, 2016 3:06 PM

Peter Hedström

Publisert Oct. 12, 2016 3:04 PM

by Peter Hedström

Publisert Oct. 12, 2016 2:44 PM

Peter Hedström

Publisert Oct. 12, 2016 2:43 PM

by Gunn Elisabeth Birkelund.

Publisert Oct. 12, 2016 2:40 PM

by Gunn Elisabeth Birkelund

Publisert Oct. 12, 2016 2:39 PM

by Maria Brandén, Gunn Elisabeth Birkelund & Ryszard Szulkin

Publisert 12. okt. 2016 13:52

De fleste «narkotikakriminelle» er også brukere, de er syke. Av Willy Pedersen. Aftenposten, 11. oktober 2016.

journal cover
Publisert Oct. 12, 2016 11:15 AM

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad.

Publisert Oct. 12, 2016 11:05 AM

Mats Lillehagen& Gunn E. Birkelund

Publisert Oct. 12, 2016 11:04 AM

Mats Lillehagen & Torkild Hovde Lyngstad

Publisert Oct. 12, 2016 11:00 AM

by Gunn E. Birkelund, Elisabeth Ugreninov, Tak Wing Chan, Arnfinn Midtbøen, & Jon Rogstad

Publisert Oct. 12, 2016 10:58 AM

by H. Dale-Olsen, M. Røed and P. Schøne