25-års jubileum: Ikke en sommer uten Sommerskolen

 - Det har vært en glede å få henge rundt med verdensledende samfunnsforskere og motiverte studenter hver sommer, sier sosiologiprofessor Lars Mjøset, som er faglig ansvarlig for SVs sommerskole for ph.d.-studenter.

Primus motorer bak sommerskolen og jubileet er Tron Harald Torneby og Lars Mjøset. (Foto: Gro Lien Garbo)

I  år har Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, som SV- fakultetets sommerskole for ph.d.- studenter heter, 25- års jubileum. Sammen med administrativt ansvarlig, Tron Harald Torneby, representerer Mjøset kontinuiteten i sommerskolen. Mjøset har tilbragt to uker av sommeren på Blindern siden 1996, mens Torneby har 20 års fartstid.

- Det er ikke noe problem å legge sommerferien unna siste uka i juli og første uka i august, bedyrer Mjøset, som selv gjerne skulle hatt anledning til å følge mye av den samme undervisningen som studentene. Når hvert kurs har fire timers forelesning hver dag– fem dager i uken, er det mye kunnskap å fordøye og ganske intenst.

På nivå med Yale

 - Sommerskolen er til for topp motiverte studenter, som er villige til å jobbe hardt.

Til gjengjeld får de undervisning på høyt nivå av verdenskjente forskere. Det er på nivå med det de kunne fått på Harvard og Yale, i Paris eller i Frankfurt, sier Mjøset. Han er godt fornøyd med å ha det faglige ansvaret for opplegget og foreleserne hver sommer. 

Noen av de faste foreleserne har også blitt gode venner av ham, som Andrew Bennett, som er professor ved Georgetown University i USA og i mange år har holdt kurset i case-studier.

Internasjonale nettverk

For studentene er sommerskolen, i tillegg til intens læring, også en arena for å skape nye nettverk. Siden det kommer folk fra hele verden, er det gode muligheter for internasjonale kontakter.

 - Vi har flere ganger opplevd at tidligere studenter kommer tilbake til sommerskolen som forelesere.

Det er litt gøy, sier Torneby.

 Det var Fredrik Engelstad, professor i sosiologi, som i sin tid tok initiativ til sommerskolen, som altså ble arrangert første gang i 1993 (og opprettet året før). De første ti årene årene var Sommerskolen delfinansiert av Forskningsrådet. Siden har SV- fakultetet tatt over finansieringen alene.

Big data populært

- Vi er avhengig av å treffe et behov blant ph.d.- studentene for å være relevante, understreker Mjøset. I år det det «big data» som gjelder, i tillegg til de faste kursene i case-studier og metode, som er veldig populære. Også professor i samfunnsgeografi Karen O`Brien`s kurs og andre kurs om miljøutfordringene trekker mye studenter, sier Torneby.

- Det gjelder å treffe interessefeltet til nye studentgenerasjoner, understreker Mjøset.

Andre utfordringer i dagens Europa

 Han synes det er spennende å se litt tilbake et jubileumsår.

- På 90-tallet var europeisk integrasjon viktig og tilnærmingen mellom Øst- og Vest- Tyskland et sentralt tema.

I dag er også europeisk integrasjon viktig, men det er helt andre problemstillinger som flyktningtilstrømming, Brexit, terror med mer, sier han.

Det blir ikke lagt opp til noen storslått feiring av sommerskolens 25-års jubileum, men Mjøset og Torneby planlegger to seminarer med flere av de utenlandske gjestene.

I sommerskolens første uke blir det et seminar torsdag 27. juli. Det skal handle om Trump og hva hans halve år ved makten har betydd for USA og verden.

- Det andre seminaret håper vi å få på plass til torsdag 3. august. Da skal det handle om miljø- og klimautfordringer, sier Torneby.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 24. apr. 2017 12:43 - Sist endret 24. apr. 2017 12:43