Seminar for nytilsatte: Ble kjent på tvers av fag

Femten vitenskapelig nytilsatte og ledelsen ved SV-fakultetet dro andre uke i februar et døgn sammen til Lysebu ved Nordmarka. Seminaret var faglig fruktbart og bidro også til å bygge nettverk.

Ledelsne ved SV- fakultetet og nytilsatte vitenskapelige på Lysebu

Lufting av nytilsatte: Ledelsen ved SV-fakultetet tok med seg de nytilsatte vitenskapelige et døgn vekk fra campus for at alle skulle bli bedre kjent. (Foto: Gro Lien Garbo)

Økonomiforskeren visste nødvendigvis ikke på forhånd at forskeren i sosiologi eller psykologi hadde samme interessen for demografi, som han selv - og vice versa. Etter to intense dager 9. og 10.februar fikk de som deltok en smakebit på hverandres forskningsområder; fra hjerneforskning, via forskning på ekstremisme, barns språk, fertilitet og demografi til økonomi og velferdsstat. Samtidig fikk de nyansatte et grundig innblikk i hva slags støtte fakultetet har å stille opp med, hvilke rammeverk som gjelder og hvilke forventninger fakultetsledelsen har til dem.

Manudeep Bhuller, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt. (Foto: Gro Lien Garbo)

Fikk en del nyttig informasjon

- Jeg synes samlingen fungerte veldig greit som et slags introduksjonskurs for nyansatte. Vi fikk en god del informasjon fra SV-fakultetet om ting som er nyttig for vårt arbeid.

Vi fikk dessuten fortalt litt om vår forskning og samtidig hilst på faktultetsadministrasjonen og nye kollegaer fra de andre instituttene på SV-fakultetet, sier Manudeep Bhuller, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt.

- Hva var det viktigste du fikk ut av samlingen?

- Det mest interessante for meg var å høre om forskningen til kollegaene fra de andre institutter på SV-fakultetet.

I praksis er det jo sjeldent vi får presentert forskning fra andre fagfelt, selv om de fleste av oss fysisk befinner oss i samme bygg. Som samfunnsforskere har vi naturligvis en del likheter i tematikk og metoder. Men det var likevel gøy å bli bevisstgjort på hva det forskes på for tiden i de ulike fagene.

Hyggelig og lærerikt

Anne Kristin Solbakk, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt. (Foto: Gro Lien Garbo)

Også Anne Kristin Solbakk, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, satte pris på initiativet.

- Det var både hyggelig og lærerikt å møte fakultetsadministrasjonen og vitenskapelig ansatte fra andre institutter. Det plasserte Psykologisk institutt og min egen forskning inn en større kontekst og forståelsesramme. Det var interessant å høre om pågående og planlagte prosjekter innen andre fagområder og ikke minst å se at det i noen tilfeller var overlappende forskningsinteresser mellom fagfolk fra ulike disipliner.

- Jeg tror at potensialet for økt samarbeid på tvers av SV-instituttene er stort.

Solbakk syntes også det var nyttig å høre om SV fakultetets overordnede mål for forskning og undervisning og å få informasjon om hvilken administrativ støtte man kan få i arbeidet med søknader om ekstern forskningsfinansiering.

- Her er det større muligheter enn jeg var klar over. Som relativt nyansatt kvinne var det også fint å høre hva SV-fakultetet gjør for å bidra til bedre kjønnsbalanse blant ansatte i høyere vitenskapelige stillinger. I tillegg til læringsutbyttet var det fint å stifte nye bekjentskaper på tvers av instituttene, samt det å møte noen kjente fra tidligere, sier Solbakk.

Skal gjentas

Tidligere har fakultetet hatt en lang lunsj som møteplass mellom toppledelsen på fakultetet og vitenskapelig nytilsatte. Dekan Nils-Henrik von der Fehr ønsket med dette seminaret å tilby noe mer.

Formålet var dels å gi og få informasjon fra de nyansatte, dels å bygge nettverk mellom enhetene. I tillegg var den en fin anledning for ledelsen ved fakultetet til å få treffe nyansatte og gjøre litt stas på dem. Jeg håper og tror at vi lykkes, og vi planlegger en tilsvarende samling neste år, sier von der Fehr.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 21. feb. 2017 15:01 - Sist endret 6. mars 2017 16:10